Zastava Bosne i Hercegovine

SPROVOĐENJE POSTUPAKA PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA ZA NARUČIOCE: Paragraf organizuje radionicu Novom Sadu - 15. juna 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje jednodnevnu radionicu "Sprovođenje postupaka po novom Zakonu o javnim nabavkama za naručioce".

Reč je o obuci za subjekte koji kao naručioci učestvuju u postupcima javnih nabavki, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), koji će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

Radionica će biti održana u Novom Sadu - 15. juna 2020. godine, Hotel Aleksandar, Bulevar cara Lazara br. 79.

Radionica je namenjena ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da se obuče za poslove javnih nabavki i svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novog zakona.

Od tema izdvajamo:

 • Izuzeci od primene zakona i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije
 • Komunikacija u postupku javne nabavke
 • Nove vrste postupaka javnih nabavki i posebni režimi nabavke
 • Računanje i određivanje rokova u postupku
 • Pokretanje postupka javne nabavke
 • Konkursna dokumentacija
 • Objavljivanje na Portalu javnih nabavki
 • Izbor učesnika i dodela ugovora o javnoj nabavci
 • Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Predavači:

 • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o Radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Sprovođenje postupaka po novom Zakonu o javnim nabavkama za naručioce".

Izvor: Redakcija, 31.05.2020.