Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ČEKU: Banka neće osloboditi klijenta obaveze po čeku sve dok ne stigne na naplatu ili, ukoliko je izgubljen ili uništen, dok ne bude pokrenut postupak pred sudom i ček bude poništen. Zakon, takođe, obavezuje da se svaki ček realizuje u periodu od osam do 15 dana. Neupisivanjem datuma se ostavlja mogućnost primaocu čeka da ga realizuje u roku koji njemu odgovara


Beograđanka Danica I. punih 13 meseci nije mogla da prestane da bude klijent banke. Toliko je, mimo svih očekivanja, ček kasnio na naplatu. Čekajući da ček stigne do banke, ona je morala redovno da plaća troškove održavanja računa. U banci, koja nije prihvatila da se unapred izmiri maksimalni iznos čeka, objašnjavaju da ne oslobađaju klijenta ove obaveze sve dok on ne stigne na naplatu ili ne bude zvanično poništen. Nemaju, međutim, svi istu praksu.

Ona je reprogramirala obaveze i otvorila račun u novoj banci u avgustu 2018. godine. U tom momentu je čekala namirenje četiri čeka.

- Trebalo je da svi dođu na naplatu do kraja 2018. godine - objašnjava Danica I. - Odmah sam ponudila banci da im ostavim 20.000 dinara, kolika je maksimalna vrednost ta četiri čeka, iako oni nisu svi bili izdati na tu sumu. Nisu mi to dozvolili. Ček je na naplatu stigao tek u decembru 2019. godine, a ja sam tek u januaru ove godine uspela da konačno zatvorim račun. Svakog meseca sam morala na njega da prebacujem više od 350 dinara za troškove održavanja. Samo to me je koštalo više od 4.200 dinara.

U ovoj banci objašnjavaju da je ček hartija od vrednosti i da je veoma važno da građani vode računa o pravilnom popunjavanju čeka. To podrazumeva tačan unos svih podataka uključujući vreme i mesto izdavanja, jer od toga direktno zavisi kada će ček biti realizovan.

- Zakonom o čeku ("Sl. list FNRJ", br. 105/46, "Sl. list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) je definisano da ukoliko prilikom puštanja čeka nije upisan datum, postoji opasnost da bude ustupan između pravnih lica, što je zabranjeno zakonom - objašnjavaju u jednoj od banaka. - Banka neće osloboditi klijenta obaveze po tom čeku sve dok ne stigne na naplatu ili, ukoliko je izgubljen ili uništen, dok ne bude pokrenut postupak pred sudom i ček bude poništen. Zakon, takođe, obavezuje da se svaki ček realizuje u periodu od osam do 15 dana. Neupisivanjem datuma se ostavlja mogućnost primaocu čeka da ga realizuje u roku koji njemu odgovara. Banka ne može da ima informaciju gde je i kada neki od čekova izdat i ne može imati nikakav uticaj na njegovu realizaciju. Ako klijent želi da zatvori račun u banci, neophodno je da stanje na računu bude nula i da nema nerealizovanih čekova.

Nije ista situacija u svim bankama. u Poštanskoj štedionici, na primer, moguće je ostaviti unapred novac i zatvoriti račun.

- Račun u Banci Poštanska štedionica je moguće zatvoriti dok ne stignu svi čekovi na naplatu tako što klijent ostavlja sredstva na računu u visini maksimalnog iznosa po čeku - objašnjavaju u ovoj banci. - Kašnjenje u realizaciji čekova isključivo je uzrokovano postupanjem primaoca čeka, ažurnosti kojom donosi ček na naplatu u banku. Banka Poštanska štedionica čekove realizuje istog dana po prispeću.

U Komercijalnoj ne dozvoljavaju gašenje računa pre realizacije svih puštenih čekova, ali u međuvremenu ne naplaćuju održavanje.

- Računi koji iz ovog razloga ne budu ugašeni, neće podlegati naplati naknade za vođenje ukoliko su isti neaktivni - kažu u Komercijalnoj banci. - Čak i u slučaju deponovanja iznosa nerealizovanih čekova od strane klijenta, nije moguće izvršiti gašenje računa pre konačne realizacije čekova. Izuzetak od ovog pravila su čekovi koji su izgubljeni, a izdati pre više od dve godine, a čiju odjavu banka vrši uz izjavu klijenta da će izmiriti troškove realizacije čekova ukoliko do istih dođe.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 05.02.2020.
Naslov: Redakcija