Zastava Bosne i Hercegovine


NARUČITE KOMPLET PO CENI OD

4.800 din

Pomoć pri naručivanju: 063/379-736


Email Print

Primena Zakona o javnim nabavkama
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) - komplet od 3 knjige


Izdavač: Paragraf Lex
Izdanje: 2020
Povez: meki

Format I knjige: B5
Format II knjige: A5
Format III knjige: B5

Broj strana I knjiga: 416
Broj strana II knjiga: 180
Broj strana III knjiga: 170NOVA CENA:
4.800 din
(PDV uračunat u cenu)

Stara cena:
6.820 din
(PDV uračunat u cenu)Grupa autora:

 • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Saša Varinac, advokat, nekadašnji predsednik RKJN
 • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN
 • Miloš Jović, nekadašnji rukovodilac sektora u Upravi za javne nabavke
 • Stevan Radunović, Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama RS
 • Borut Smrdel, ekspert za javne nabavke u EU, nekadašnji predsednik KJN Slovenije
 • Ristivoje Đokić, nekadašnji član RKJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnog časopisa Pravo u javnom sektoru

Opis izdanja:

Komplet za primenu Zakona o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019

 • Knjiga I - Komentar Zakona o javnim nabavkama - po članovima zakona (maj 2020)
 • Knjiga II - Tekst zakona (maj 2020)
 • Knjiga III - Priručnik za primenu Zakona - Stručni komentari, tumačenja, modeli akata i podzakonski akti (oktobar 2020.)

Komentar Zakona je priređen sa namerom da se čitaocima predstave nova zakonska rešenja u sistemu i postupcima javnih nabavki, i postupcima zaštite prava, kroz pojašnjenja data uz svaki član zakona.

Priručnik za primenu zakona sadrži komentare pojedinih instituta i rešenja u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, komentare podzakonskih akata i tumačenja data na bazi aktuelnih stavova nadležnih organa, kao i modele akata koje donose učesnici u postupku, a za koje nisu propisani zvanični obrasci.

Autori - članovi radne grupe, službenici i konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kroz komentare pojedinih članova zakona, tumačenja i izradu modela akata prenose svoja iskustva iz svakodnevne primene specifičnih delova zakona sa ciljem da daju odgovore na moguće nedoumice i aktuelna pitanja u sferi njegove primene.

Komplet koji čine Komentar Zakona po članovima, Priručnik za primenu zakona i tekst zakona omogućiće čitaocu jednostavan i lak pristup svim neophodnim informacijama i tumačenjima relevantnim za zakonito poslovanje naručilaca koji su obavezni da primenjuju Zakon, kao i za uspešno poslovanje subjekata koji učestvuju u postupcima kao ponuđači.

Blagovremenim upoznavanjem sa svim novinama i mogućim rešenjima, korisnik dobija pouzdanu osnovu za uspešno prevazilaženje svih poteškoća u sprovođenju u učešću u postupcima nabavki prema novim propisima.


Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 063/379-736
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 063/379-675


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.