Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


NARUČITE KOMPLET PO CENI OD

5.500 dinara (+ 10% PDV)

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035Email Print

Primena novog Zakona o javnim nabavkama - komplet od 2 knjige


Izdavač: Paragraf Lex
Izdanje: 2020
Povez: meki
Format I knjige: B5
Format II knjige: A5
Broj strana I knjiga: 416
Broj strana II knjiga: 180

Cena: 5.500 dinara (+ 10% PDV)

Grupa autora:

  • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
  • Saša Varinac, advokat, nekadašnji predsednik RKJN
  • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN
  • Miloš Jović, nekadašnji rukovodilac sektora u Upravi za javne nabavke
  • Stevan Radunović, Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama RS
  • Borut Smrdel, ekspert za javne nabavke u EU, nekadašnji predsednik KJN Slovenije
  • Ristivoje Đokić, nekadašnji član RKJN
  • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnog časopisa Pravnik u javnom sektoru

Opis izdanja:

Komplet za primenu novog Zakona o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019

  • Knjiga I - Komentar Zakona o javnim nabavkama - po članovima zakona
  • Knjiga II - Tekst zakona

Komentar Zakona je priređen sa namerom da se čitaocima predstave nova zakonska rešenja u sistemu i postupcima javnih nabavki, i postupcima zaštite prava.

Autori - članovi radne grupe, službenici i konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kroz komentare pojedinih članova zakona prenose svoja iskustva iz svakodnevne primene specifičnih delova zakona sa ciljem da daju odgovore na moguće nedoumice i aktuelna pitanja u sferi njegove buduće primene.

Komplet koji čine Komentar Zakona po članovima i tekst zakona omogućiće čitaocu jednostavan i lak pristup svim neophodnim informacijama i tumačenjima relevantnim za zakonito poslovanje naručilaca koji su obavezni da primenjuju Zakon, kao i za uspešno poslovanje subjekata koji učestvuju u postupcima kao ponuđači.

Blagovremenim upoznavanjem sa svim novinama, pre početka pune primene zakona od 1.7.2020. godine, korisnik dobija pouzdanu osnovu za uspešno prevazilaženje svih poteškoća u periodu prelaska sa prethodnog na novi ZJN.


Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296


NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.