Zastava Bosne i Hercegovine

Analitički kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike

NARUČITE PRIRUČNIK PO CENI OD

1.500 dinara

Pomoć pri naručivanju: 063/379-736
Email Print

Analitički kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)


Opšte informacije:


Izdavač: Paragraf Lex
Povez: meki
Format: A5
Broj strana: 264

Cena: 1.500 dinara
(PDV uračunat u cenu)

Priredila:


  • Doc. dr Marina Protić

Analitički kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike je zasnovan na zvaničnom kontnom okviru propisanom Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020) koji je u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2021. godine.

Analitički kontni okvir daje prikaz analitičkih računa osnovnih trocifrenih konta propisanih Pravilnikom. Trocifrena konta su raščlanjenja za univrzalnu primenu, a svako pravno lice prema svojim potrebama vrši dalje raščlanjavanje navedenih konta, uz izuzimanje neprimenjivih za njegovo poslovanje.

Adekvatnim i pravilnim otvaranjem analitičkih konta u okviru propisanih trocifrenih konta u računovodstvenoj evidenciji pravnih lica omogućava se brže, lakše i efikasnije dobijanje potrebnih informacija za potrebe odlučivanja rukovodstva, racio i druge anlize, kao i potrebnih podataka za popunjavanje poreskih prijava.

Analitički konti okvir pruža pomoć, smernice i uputstva pravnim licima, preduzetnicima i zadrugama o načinu i mogućnosti raščlanjavanja propisanih trocifrenih konta na način predviđen odredbama Pravilnika o kontnom okviru.

Uz Analitički kontni okvir, koji je autorski rad, deo ovog izdanja su i sledeći propisi:

  • Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)
  • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)
  • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)


Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 063/379-736
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 063/379-675


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.