Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex

  • PASIVNA LEGITIMACIJA U TUŽBI RADI OSPORAVANJA OČINSTVA
  • NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE UVEZLO NI PROIZVELO OTPAD TOKOM GODINE
  • UČESTVOVANJE ČLANA DRUŠTVA KOJI SE BIRA ZA DIREKTORA U GLASANJU NA SKUPŠTINI
  • PLANIRANJE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE: • Rodno odgovorno budžetiranje •
  • SMERNICE ZA PRIMENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA: • Kancelarija za javne nabavke je na svojoj internet stranici objavila smernice u vezi sa pripremom i sprovođenjem postupka propisanog čl. 61. i 62. Zakona o javnim nabavkama •
  • ISPUNJENOST USLOVA ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DELATNOSTI OD STRANE UČESNIKA U PONUDI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  • (NE)MOGUĆNOST KORIŠĆENJA REVALORIZACIONIH REZERVI ZA POKRIĆE GUBITKA RANIJIH GODINA NASTALIH PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEPOKRETNOSTI
  • ISPLATA NAGRADA I BONUSA ZAPOSLENIMA IZ SREDSTAVA DIREKTNIH DAVANJA
  • STAVLJANJE U POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA STRANE ROBE NAKON PROMETA U CARINSKOM SKLADIŠTU

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex