Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • REŠENJE USTAVNOG SUDA O ODBACIVANJU INICIJATIVE ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 29/2020)
 • MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NAKON BRISANJA ADVOKATA IZ IMENIKA ADVOKATA NA LIČNI ZAHTEV I USLOVI ZA PONOVNI UPIS NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA
 • NEMOGUĆNOST NAPLATE TROŠKOVA POSTUPKA IZVRŠENJA UKOLIKO JE PODNETO VIŠE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE ZA POTRAŽIVANJA KOJA SU SE MOGLA NAMIRITI U JEDNOM IZVRŠNOM POSTUPKU
 • STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA
 • IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Maj 2020. godine •
 • PREPORUKA ZA RAD SPORTSKIH OBJEKATA OTVORENOG I ZATVORENOG TIPA U SKLOPU PRIMENE MERA PREVENCIJE COVID 19
 • PREPORUKE ZA PRIMENU HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH MERA TOKOM ODRŽAVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA/ MANIFESTACIJA NA OTVORENOM U PERIODU PANDEMIJE KORONA VIRUSA
 • TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za jun 2020. godine iznosi 99,18 poena •
 • IZDAVANJE KORPORATIVNIH OBVEZNICA - PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI MOGU IZDAVATI OBVEZNICE I LICA KOJA SE MOGU POJAVITI KAO KUPCI - INVESTITORI
 • PERIOD REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA ZA VOZILA STARIJA OD 15 GODINA
 • POSTUPAK ZA DODELU POKLON VAUČERA KUPCIMA U MALOPRODAJI OD STRANE PROIZVOĐAČA
 • OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: • Prema odredbama Zakona o radu i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika •
 • IZMENE KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU I ŠKOLSKOG KALENDARA ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU: • U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da škole ostvare obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada u punom broju nastavnih sedmica i nastavnih dana na godišnjem nivou, moguće je odstupanje u broju do 5% od utvrđenog broja petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno nastavnih dana •
 • SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 1.6. do 7.6.2020. godine •
 • NAPLATA USLUGE DRŽANJA ČASOVA STRANIM LICIMA PREKO INOSTRANE PLATFORME

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex