Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • OSNOVICA NAKNADE ZARADE, ODNOSNO NAKNADE PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZBIRA MESEČNIH OSNOVICA NA KOJI SU PLAĆENI DOPRINOSI NA PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, ZA POSLEDNJIH 18 MESECI KOJI PRETHODE PRVOM MESECU OTPOČINJANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA (BEZ OBZIRA DA LI JE ZAPOSLENA PRE OTPOČINJANJA ISTOG BILA NA TRUDNIČKOM BOLOVANJU ILI NE) : • Odlukom Ustavnog suda način obračuna naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta za zaposlene koje održavaju trudnoću i onih koje to ne moraju je izjednačen i obračunavaće se tako što će u obračun ulaziti iznosi koji imaju karakter zarade, a na koje su plaćeni porezi i doprinosi koje prethode otvaranju porodiljskog odsustva unazad 18 meseci
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Objavljeni podaci za decembar 2022. godine
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom za decembar 2023. godine|

Pitanje i odgovor:

 • PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE ZA DECEMBAR 2023. GODINE ZA POTREBE POPUNJAVANJA OBRASCA OA

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

 • INICIRANJE POSTUPKA ZA RAZREŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA IZ REDA ZAPOSLENIH
 • NETO IZNOS ZARADA, PLATA I DRUGIH NAKNADA PRILIKOM IZVEŠTAVANJA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
 • PRAVO ZAPOSLENE MAJKE NA PAUZE ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA U TRAJANJU OD 90 MINUTA KAO PROŠIRENA ZAŠTITA PO OSNOVU MATERINSTVA
 • ŠIFRA OSNOVA PLAĆANJA PRILIKOM POPUNJAVANJA NALOGA ZA UPLATU OSNOVNOG KAPITALA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • USTUPANJE UGOVORA O ZAKUPU TREĆEM LICU KAO ZAKUPODAVCU

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE STEČAJNOG UPRAVNIKA DA TRAŽI SAGLASNOST OD ODBORA POVERILACA ZA SVOJE RADNJE
 • UTVRĐENJE POSTOJANJA POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNIM STVARIMA

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanja i odgovori:

 • NADLEŽNOST VERIFIKACIONOG ODBORA DA PREDLOŽI POTVRĐIVANJE MANDATA ODBORNIKA
 • RASPORED PISMENIH ZADATAKA I PISMENIH PROVERA U OSNOVNOJ ŠKOLI

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentar:

 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE: • Ažurirano dana 26.02.2024. godine

SPECIJALIS ZA CARINE

Stručni komentar:

 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 26.2.2024. do 3.3.2024. godine

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex