Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • ODSUSTVO KONTROLNOG ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI BI U IZVRŠNOM POSTUPKU ODGOVARAO NEOGRANIČENO SOLIDARNO ZA NJEGOVE OBAVEZE
 • SAGLASNOST NEOPHODNA MAJCI ZA OTUĐENJE DELA NEPOKRETNE IMOVINE KOJU JE MALOLETNO LICE NASLEDILO
 • KOMENTAR NOVE UREDBE O ZNAKU USAGLAŠENOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 4/2022: • Pre stavljanja na tržište ili u upotrebu, proizvod koji je usaglašen sa zahtevima tehničkog propisa označava se odgovarajućim znakom usaglašenosti, ako je to utvrđeno tehničkim propisom •
 • KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - "Sl. glasnik RS", br. 5/2022
 • OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU U 2022. GODINI: • Prijave se podnose od 24.1. do 23.2.2022. godine •
 • ODOBRAVANJE POPUSTA U MALOPRODAJI ZA KUPOVINU PREKO ODREĐENOG IZNOSA I IZDAVANJEM LOJALITI KARTICA
 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2021. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-008/2022-09 od 17.1.2022. godine •
 • MOGUĆNOST OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SE NALAZI U ZAŠTITNOM POJASU JAVNOG PUTA
 • MODELI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U POJEDINIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: • Početak školske 2021/2022. godine uređen je prema modelima koje je utvrdio Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola i svaka naredna promena organizacije rada vrši se na osnovu odluke tog tima •
 • NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA KOJIM SE OSPORAVA NAČIN OBLIKOVANJA JAVNE NABAVKE BEZ PODELE U PARTIJE: • Aktuelna praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki •
 • SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2021. GODINU • Novi obrazac - mogućnost unosa podataka sa pozitivnim i negativnim predznakom •
 • PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA PRODAJE POLISA OSIGURANJA KOJI VRŠI TURISTIČKA AGENCIJA ILI DRUGO PRAVNO LICE - (NE)MOGUĆNOST PRIMENE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU
 • ŠIFRA PLAĆANJA PO OSNOVU UGOVORA O DONACIJI STRANOM PRAVNOM LICU

 • PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

  063/379-948 - Beograd
  063/379-961 - Novi Sad
  063/379-661 - Niš

  Izvor:Paragraf Lex