Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANOG U REGISTAR ZALOGE

Pitanje i odgovor:

 • PROMET KARATA ZA MUZIČKI DOGAĐAJ KAO SPOREDAN PROMET UZ PROMET USLUGA OGLAŠAVANJA U OKVIRU SPONZORSKOG UGOVORA

PRAVO U PRIVREDI

Stručni komentar:

 • IZMENJENA UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" - "Sl. glasnik RS", br. 55/2024: • Do 1.7.2024. godine, maksimalna maloprodajna cena hleba biće 59,00 dinara, a maksimalna proizvođačka cena 50,60 dinar •

Pitanja i odgovori:

 • FORMA PRIJAVE POVREDE NA RADU
 • METODI PROCENE VREDNOSTI AKCIJA NEJAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU PRINUDNOG OTKUPA
 • NEMOGUĆNOST OZNAČAVANJA KAO ZEMLJE POREKLA ROBE ONE ZEMLJE U KOJOJ ROBA NIJE PROIZVEDENA
 • PROMOTIVNI MATERIJAL KAO SREDSTVO OGLAŠAVANJA
 • USLOVI ZA PRODAJU ULAZNICA ZA BAZEN OD STRANE LICA REGISTROVANOG ZA IZDAVANJE KUĆA
 • USLOVI ZA PRUŽANJE USLUGE EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POSAO FITNES INSTRUKTORA

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanje i odgovor:

 • NEPOSTOJANJE PRAVA JAVNOG IZVRŠITELJA NA NAKNADU ZA USPEŠNOST SPROVOĐENJA IZVRŠENJA U SITUACIJI KADA POTRAŽIVANJE NIJE REALIZOVANO
 • POSLEDICE OPOZIVA PROGLAŠENOG TESTAMENTA

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Stručni komentar:

 • POLAGANJE RAZREDNIH I POPRAVNIH ISPITA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU NA KRAJU ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE: • Uslovi za upućivanje na ispite, rokovi, komisije, ocenjivanje, prigovori i zaštita prava učenika •

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentar:

 • TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: • Pojam, knjigovodstveni obuhvat i poreski tretman •

SPECIJALIS ZA CARINE

Stručni komentar:

 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 24.6.2024. do 30.6.2024. godine

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex