Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • NOVE IZMENE PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA U POGLEDU OZNAKE PLAĆANJA • "Sl. glasnik RS", br. 57/2022 od 12.5.2022. godine •

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

 • ANGAŽOVANJE VLASNIKA GINEKOLOŠKE ORDINACIJE ZA RAD U DRUGOJ KLINICI NA OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU
 • MOTORNO GORIVO KAO PREDMET UGOVORA O ZAJMU
 • NEMOGUĆNOST UTVRĐIVANJA VREDNOSTI STIMULATIVNE OTPREMNINE BEZ ODGOVARAJUĆIH PODATAKA SADRŽANIH U UGOVORU O RADU ILI OPŠTEM AKTU POSLODAVCA
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE NAVOĐENJA PROIZVOĐAČA OGLASNE PORUKE NA OGLASNOJ DEKLARACIJI

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • ZNAČAJ DIGITALIZACIJE U KRIVIČNOM PRAVU

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Stručni komentari:

 • MODELI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U POJEDINIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: • Početak školske 2021/2022. godine uređen je prema modelima koje je utvrdio Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola i svaka naredna promena organizacije rada vrši se na osnovu odluke tog tima •
 • PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD: • Važenje posebnog kolektivnog ugovora produženo je do 11. juna 2023. godine •

Pitanja i odgovori:

 • OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVI REŠENJE KOJIM ODLUČUJE O NJEGOVIM PRAVIMA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA
 • UREĐIVANJE NAČINA IZBORA UČENIKA GENERACIJE U ŠKOLI

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • OBRAČUN UGOVORENE NAKNADE STUDENTU ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanja i odgovori:

 • UVOZ MEDICINSKE OPREME NAMENJENE ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex