Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

  • BEZUSLOVNOST PLAĆANJA MENIČNOG IZNOSA PO DOSPEĆU
  • NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA
  • ELEKTRONSKO ČUVANJE UGOVORA O RADU
  • PRODAJA VOZILA I OPREME U VLASNIŠTVU PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
  • VISINA NAKNADE PLATE ZAPOSLENOJ U ŠKOLI ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZBOG NEGE DETETA MLAĐEG OD TRI GODINE
  • RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U RADNOM ODNOSU ZAPOSLENOM U ŠKOLI PRILIKOM BODOVANJA ZA UTVRĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA
  • (NE)MOGUĆNOST PRIMENE PORESKOG OSLOBOĐENJA KOD PROMETA AUTOBUSA NABAVLJENOG ZA PREVOZ ZAPOSLENIH, PRILIKOM ČIJE NABAVKE OBVEZNIK PDV NIJE KORISTIO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA
  • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZDATAKA NASTALIH PO OSNOVU TESTIRANJA ZAPOSLENIH NA COVID-19
  • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 2.8.2021. do 8.8.2021. godine •
  • PRENOS DUGOVANJA REZIDENTA NASTALOG PO OSNOVU PROMETA NA UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU NA NEREZIDENTA - PREKRŠAJ U VEZI SA DEVIZNIM POSLOVANJEM

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

063/379-948 - Beograd
063/379-961 - Novi Sad
063/379-661 - Niš

Izvor:Paragraf Lex