Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO REŠENJU PORESKE UPRAVE

Pitanja i odgovori:

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DOPRINOSA KOJE ZA OSNIVAČA, ODNOSNO ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA OBRAČUNAVA I PLAĆA PRIVREDNO DRUŠTVO

PRAVO U PRIVREDI

Stručni komentari:

 • NOVA UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2022: • Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna "T-500" u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba •
 • NOVA UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA PELETA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2022:
 • • Uredba je stupila na snagu 5.8.2022. godine, a važi 90 dana od dana stupanja na snagu, odnosno do 3.11.2022. godine •
 • • Maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima •

Pitanja i odgovori:

 • MOGUĆNOST ČLANA MATIČNOG DRUŠTVA DA OSTVARI PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA ZAVISNOG DRUŠTVA
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OD STRANE SUBJEKTA KOJI POKLANJA AMBALAŽNI OTPAD
 • USLOVI ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI OD STRANE PREDUZETNIKA
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ČLANA PORODICE STRANOG DRŽAVLJANINA KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS U REPUBLICI SRBIJI

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • IZVOĐENJE RADOVA NA OTKLANJANJU ŠTETNIH POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • POSTUPANJE STRANKE U SLUČAJU KADA JE U TUŽBI NAZNAČENA POGREŠNA ADRESA TUŽIOCA

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanja i odgovori:

 • NEMOGUĆNOST PREUZIMANJA ZAPOSLENOG IZ JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U USTANOVU OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • UPIS U SREDNJU ŠKOLU KANDIDATA KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE PRETHODNIH GODINA

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Pitanja i odgovori:

 • SPROVOĐENJE VANREDNOG POPISA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanja i odgovori:

 • POSTUPANJE CARINSKOG SLUŽBENIKA PO ZAHTEVU PUTNIKA ZA POVRAĆAJ PDV

INSPEKTOR

Pitanja i odgovori:

 • ROK ZA DONOŠENJE REŠENJA KOJIM INSPEKTOR UTVRĐUJE DA SU ISPUNJENI PROPISANI USLOVI ZA OBAVLJANJE APOTEKARSKE DELATNOSTI

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex