Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

  • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ: • Razlike u priznavanju prema MRS/MSFI, MSFI za MSP i Pravilniku za mikro i druga pravna lica •

Pitanja i odgovori:

  • KNJIŽENJE PRODAJE POLOVNOG DOBRA U SLUČAJU KADA JE NA TAJ PROMET PRIMENJEN POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA PROMETA POLOVNIH DOBARA

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

  • KONTROLNI AKCIONAR KAO PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA I ČLAN KOMISIJE ZA GLASANJE
  • RADNO VREME VOZAČA KOJI ZA ODLAZAK I DOLAZAK SA RADA KORISTI SLUŽBENO VOZILO

PRAVO U PRAVOSUĐU

Stručni komentari:

  • SUPARNIČARI

Pitanja i odgovori:

  • NEMOGUĆNOST PRIRASTANJA NUŽNOG DELA NASLEDNIKA KOJI NE MOŽE ILI NEĆE DA NASLEDI OSTALIM NUŽNIM NASLEDNICIMA

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Stručni komentari:

  • NOVA ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2023. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 112/2022: • Odluka u primeni od 1.1.2023. godine, a za oglase o javnoj nabavci koji budu objavljeni prema predračunima odnosno ponudama koje su date zaključno sa 31.12.2022. godine, naknada se određuje u visini utvrđenoj odlukom koja se primenjivala u vreme davanja ponude •

Pitanja i odgovori:

  • VREDNOVANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA PREMA NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

  • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.11.2022. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 401-01-008/17/2022-09 od 2.12.2022. godine •

SPECIJALIS ZA CARINE

Stručni komentari:

  • OBAVEZA PRIBAVLJANJA DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI PRILIKOM UVOZA - DUŠEK NA NADUVAVANJE SA VAZDUŠNOM PUMPOM

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex