Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex

 • NEMOGUĆNOST ZAKLJUČENJA PORAVNANJA IZMEĐU POSLODAVCA I ZAPOSLENOG KOJE SADRŽI KLAUZULU KOJOM SE ZAPOSLENI ODRIČE OD POTRAŽIVANJA
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSLODAVCA DA PRIJAVI NA CROSO LICE KOJE RADI PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU
 • OBAVEZA REDOVNOG ŠESTOMESEČNOG TEHNIČKOG PREGLEDA ZA VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA PRELAZI 3,5 TONE
 • ODLOŽENO DEJSTVO ODLUKE O PROMENI SEDIŠTA DRUŠTVA I NJENA REGISTRACIJA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA
 • KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA LOKALNE VLASTI
 • PODNOŠENJE LIČNOG ZAHTEVA ZA PRESTANAK FUNKCIJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE
 • PRAVA LICA ANGAŽOVANOG PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA U USTANOVI KULTURE U JAVNOJ SVOJINI
 • OPOREZIVANJE PDV SOPSTVENE POTROŠNJE OBVEZNIKA I PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE OD 1. JULA 2021. GODINE
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 10.6.2021. godine •
 • UTICAJ PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG PRILIKOM ČIJE ISPLATE ZARADE SE KORISTE OLAKŠICE U VIDU POVRAĆAJA 65% PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA NA NASTAVAK PRAVA POSLODAVCA DA KORISTI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA OBRAČUNATOG I OBUSTAVLJENOG POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO OSNOVU ISPLATE ZARADE KVALIFIKOVANOM NOVOZAPOSLENOM LICU
 • KOMENTAR SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU PROGRAMA AEO - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2021

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

063/379-948 - Beograd
063/379-961 - Novi Sad
063/379-661 - Niš

Izvor:Paragraf Lex