Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • BRISANJE PODATAKA O OBJEKTU U BAZI PODATAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA U SLUČAJU UKLANJANJA OBJEKTA
 • REŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U CILJU OZAKONJENJA NEPOKRETNOSTI KOJA SE DELOM NALAZI NA PARCELI U PRIVATNOJ SVOJINI A DELOM U SVOJINI JLS
 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019: • Uvođenje dva nova instituta - rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje udela •
 • NEMOGUĆNOST PRIJAVE NA OSIGURANJE OSNIVAČA KOJI U SVOM DRUŠTVU RADI UKOLIKO JE VEĆ OSIGURANIK ZAPOSLENI
 • NEMOGUĆNOST PRODAJE PROIZVODA KOJI JE BIO NA AKCIJI PO VIŠOJ CENI KAO PROIZVODA IZ NOVE KOLEKCIJE
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE OSIGURANJA ZAPOSLENIH U GERONTOLOŠKOM CENTRU
 • OBAVEZA TURISTIČKE AGENCIJE POSREDNIKA DA IZVRŠI DOPUNU PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR TURIZMA
 • POSTUPAK UVOĐENJA PRIVREMENE MERE U SLUČAJU POREMEĆAJA U POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA
 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA PREMA REŠENJU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, BR. 401-00-01851/3/2019-09 OD 16.1.2020. GODINE: • Ovim Rešenjem se poništava Rešenje, br. 401-00-01851/2/2019-09 od 3.1.2020. godine •
 • ISKLJUČENJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG POVREDE OBAVEZA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • OGRANIČENJE U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME I RADNO ANGAŽOVANIH VAN RADNOG ODNOSA U LOKALNOM JAVNOM PREDUZEĆU U TOKU 2020. GODINE
 • OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 29.2.2019. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2019. godine •
 • REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: • (Stanje na dan 1. januar 2020. godine) Stope poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade i naknade od usluga (sa primerima obračuna poreza po odbitku) •
 • PRILAGANJE IZVOZNE CARINSKE DEKLARACIJE KOD VRAĆANJA ROBE IZ INOSTRANSTVA
 • GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA TRŽIŠNE INSPEKCIJE ZA 2020. GODINU
 • KONTROLNE LISTE TRŽIŠNE INSPEKCIJE
 • VOĐENJE POSTUPKA PREMA VEĆEM BROJU LICA I IZRICANJE MERA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex