Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • PRAVA GRAĐANA U SKLADU SA ZAKONOM O POLICIJI
 • MOGUĆNOST OZAKONJENJA DELA OBJEKTA DOGRAĐENOG 1999. GODINE
 • NEPOSTOJANJE SMETNJI DA SE U REDOVNOM PARNIČNOM POSTUPKU ZAHTEVA POVRAĆAJ ZAJMA OBEZBEĐENOG UGOVOROM O ZALOZI
 • OBAVEZA ORGANA UPRAVE KOME JE ŽALBA IZJAVLJENA DA O ŽALBI ODLUČI NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE ŽALBA DOPUŠTENA ILI NEDOPUŠTENA
 • OBAVEZA UPLATE ULOGA U DRUŠTVO PRE SPROVOĐENJA STATUSNE PROMENE
 • RELEVANTAN MOMENAT ZA UTVRĐIVANJE VISINE ŠTETE NA VOZILU OŠTEĆENOM U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI
 • USLOVI ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE U POGLEDU KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI JAVNOG PREDUZEĆA
 • OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: • Pravni i poreski aspekt, obračun i knjigovodstvena evidencija •
 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O MINISTARSTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 128/2020: • Formirana tri nova ministarstva: za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, za brigu o porodici i demografiju i za brigu o selu. Izmena delokruga pojedinih ministarstava. Prestaju sa radom Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom •
 • DOKAZ O ZNANJU SRPSKOG JEZIKA ZA RADNO MESTO ČISTAČICE KADA JE OBRAZOVANJE STEČENO U INOSTRANSTVU
 • POSTUPANJE NARUČIOCA PO PROCESNO UREDNOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
 • ISPRAVKA ODBITKA I NAKNADNO STICANJE PRAVA NA ODBITAK DELA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U TE OBJEKTE
 • POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2020. GODINU
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 126/2020

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex