Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

  • PRAVO JAVNOG IZVRŠITELJA DA PROMENI PREDMET I SREDSTVO IZVREŠENJA AKO NAMIRENJE NIJE MOGUĆE IZ SREDSTVA I PREDMETA KOJE JE ODREĐENO REŠENJEM O IZVRŠENJU
  • UPOTREBA MEHANIZMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA
  • USLOVI ZA PRUŽANJE USLUGE ORGANIZOVANJA ZAŠTITE OD POŽARA
  • USLOVLJAVANJE ISPLATE BONUSA ZAPOSLENOM POSTOJANJEM RADNOG ODNOSA U MOMENTU ISPLATE
  • KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 87/2021: • Pravilnik je u primeni od 18. septembra do 31. decembra 2021. godine •
  • TRETMAN BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA PRILIKOM OBRAČUNA MINULOG RADA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
  • KOMENTAR ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2021: • Počinje da se primenjuje 24. marta 2022. godine •
  • STATUS DIREKTORA ŠKOLE KOJI JE OSTAO NERASPOREĐEN NAKON ISTEKA TREĆEG MANDATA
  • NASTANAK PORESKE OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PROMETA OBJEKATA (VREME PROMETA OBJEKATA) I OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA OBJEKATA NA MALO PREKO FISKALNE KASE
  • ZNAČAJ UTVRĐIVANJA (NE)REZIDENTNOG STATUSA FIZIČKIH LICA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH DEVIZNIH POSLOVA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

063/379-948 - Beograd
063/379-961 - Novi Sad
063/379-661 - Niš

Izvor:Paragraf Lex