Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Pitanje i odgovor:

 • KNJIŽENJE ELEKTRONSKIH FAKTURA ČIJI DATUM IZDAVANJA JE IZ JEDNOG, A DATUM PROMETA IZ DRUGOG (PRETHODNOG) PORESKOG PERIODA

PRAVO U PRIVREDI

Pitanje i odgovor:

 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE TRGOVCA NA MALO DA VODI LISTU STANJA ZALIHA
 • NEPOSTOJANJE OVLAŠĆENJA OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA DA DONESE POSEBAN PRAVILNIK O RADU
 • NEPOSTOJANJE PROPISANIH OGRANIČENJA U POGLEDU OBAVEZE TRGOVCA DA ISTAKNE ISTU MALOPRODAJNU CENU PROIZVODA U PRODAJNOM OBJEKTU I U ELEKTRONSKOJ PRODAVNICI
 • PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O PROMETU I POTROŠNJI MEDICINSKIH SREDSTAVA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE DOSTAVLJANJA CENE MEDICINSKOG SREDSTVA
 • PRIZNANJE PENZIJSKOG STAŽA PO RADNOJ KNJIŽICI U SLUČAJU KADA U MATIČNOJ EVIDENCIJI PIO FONDA NE POSTOJE PODACI O OSIGURANJU

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanje i odgovor:

 • PRAVNI OSNOV ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU PRIVATIZACIJOM POSTALE IMOVINA PRIVREDNOG DRUŠTVA FORMIRANOG NAKON PRIVATIZACIJE
 • UPIS PODATAKA O OBJEKTU KOJI SE UPISUJU U KATASTAR A NISU SADRŽANI U UPOTREBNOJ ODNOSNO GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanje i odgovor:

 • MOGUĆNOST I USLOVI ZA IZMENU, DOPUNU I OPOZIV PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • ODREĐIVANJE DELATNOSTI U OSNIVAČKOM AKTU USTANOVE KULTURE

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentar:

 • KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O BROJU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA LOKALNE VLASTI U 2023. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 21/2023: • Pravilnik je na snazi od 18. marta do 31. decembra 2023. godine •

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanje i odgovor:

 • PRILAGANJE DOZVOLE ZA UVOZ OTPADA OD BAKRA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex