Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • PRAVNI MEHANIZMI I PROBLEMI U SUZBIJANJU NASILJA U PORODICI
 • NEODLUČIVANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA UPRAVE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
 • OPOREZIVANJE IMOVINSKE DOBITI NASLEDNIKA
 • VRAĆANJE ZEMLJIŠTA NASLEDNICIMA KOJI NISU BLAGOVREMENO PODNELI ZAHTEV ZA VRAĆANJE ODUZETOG ZEMLJIŠTA I OBEŠTEĆENJE
 • NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA INVALIDSKU PENZIJU NAKNADNIM NAVRŠENJEM NEDOSTAJUĆEG STAŽA
 • OBLICI DRŽAVNE POMOĆI: SUBVENCIJE, POVOLJNI KREDITI, PORESKE I CARINSKE OLAKŠICE
 • OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ČLANA UŽE PORODICE KOJI JE NA ŠKOLOVANJU U INOSTRANSTVU
 • PRENOS UDELA FIZIČKOG LICA POVEZANOM PRAVNOM LICU
 • STATUSNA PROMENA PRIPAJANJA UZ PROMENU POSLOVNOG IMENA I REALIZACIJA BLANKO MENICA PRIMLJENIH PRE OVE PROMENE
 • USLOVI I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ GARANCIJE
 • KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 5/2021: • Obezbeđena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 600.000.000 dinara •
 • KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA PREUZETIH OBAVEZA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATAKA U ROKU KOJI JE ODREĐEN ZAPISNIKOM O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA ANGAŽOVANJA KADROVA PUTEM AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Otkupna cena stana za zahteve podnete u decembru 2020. godine •
 • PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE PREDMETA LIČNE IMOVINE
 • ROK ZA DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA O OPREDELJENJU ZA ISPLATU LIČNE ZARADE U SLUČAJU KADA PORESKI ORGAN REŠENJEM NALOŽI OBAVEZU VOĐENJE KNJIGA PREDUZETNIKU PAUŠALCU POČEV OD 01.01. NAREDNE GODINE
 • NAPLATA ROBE KOJA SE SMEŠTA U SKLADIŠTE U INOSTRANSTVU A ZATIM ISPORUČUJE KRAJNJEM KUPCU
 • USLOVI ZA IMENOVANJE GLAVNOG INSPEKTORA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex