Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  Stručni komentar:

  • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRODAJE ROBE NA MALO PUTEM INTERNETA

  Pitanje i odgovor:

  • OBAVEZA OBRAČUNAVANJA POREZA NA DOBIT PO ODBITKU PRILIKOM ISPLATE NAKNADE ZA PRISTUP PODACIMA O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA ISPLAĆENE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU

  PRAVO U PRIVREDI

  Pitanje i odgovor:

  • OBAVEZA PRODAJE SAMO JEDNE VRSTE BRAŠNA PO CENI UTVRĐENOJ UREDBOM O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA
  • OBAVEZNO POSEDOVANJE DEKLARACIJE NA SRPSKOM JEZIKU I OPCIONO POSEDOVANJE DEKLARACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU ZA ELEKTRO OPREMU
  • STICANJE STATUSA OPERATERA ZA TRETMAN POLIPROPILENA I PROIZVODNJU REGRANULATA

  PRAVO U PRAVOSUĐU

  Pitanje i odgovor:

  • NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA ISTICANJE REGRESNOG ZAHTEVA POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM VOZAČU ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆEM LICU
  • PRAVNI POLOŽAJ LICA NA KOJE JE PRENETO POTRAŽIVANJE STEČAJNOG POVERIOCA PRIZNATO U UPPR

  PRAVO U JAVNOM SEKTORU

  Stručni komentar:

  • LICENCIRANJE STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI: • Izdavanje, obnavljanje, suspenzija i oduzimanje licence •

  Pitanje i odgovor:

  • DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA KOJA SE ODNOSI NA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KAO NARUČIOCE U JAVNIM NABAVKAMA

  BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  Stručni komentar:

  • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2023: • Pravilnik je na snazi od 1. oktobra 2023. godine •
  • KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2023: • Novi koeficijenti se primenjuju počev od plate za oktobar 2023. godine •

  SPECIJALIS ZA CARINE

  Stručni komentar:

  • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 2.10.2023. do 8.10.2023. godine •

  PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

  011/3290-393 - Beograd
  021/457-421 - Novi Sad
  018/302-109 - Niš

  Izvor:Paragraf Lex