Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:

 • PODNETA INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI I SAGLASNOSTI SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČLANA 2. UREDBE O PREKRŠAJU ZA KRŠENJE NAREDBE MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA O OGRANIČENJU I ZABRANI KRETANJA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 • KOMENTAR IZMENE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA NOVČANE DOZNAKE - "Sl. glasnik RS", br. 41/2020: • Pružaoci platnih usluga oslobođeni obaveze da do 15.4.2020. godine ispune sve neophodne tehničke uslove za dostavljanje podataka NBS •
 • OBAVEZE VOZAČA TERETNIH MOTORNIH VOZILA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA
 • OGRANIČENJE RADNOG VREMENA USLED ZABRANE KRETANJA OD 17 DO 05 ČASOVA ZA VREME VANREDNOG STANJA
 • PRODAJA MEDICINSKIH MASKI U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA
 • UKLJUČIVANJE U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJE NIJE OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANO
 • UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZARADE IZ ODREDBE ČLANA 117. ZAKONA O RADU
 • ZASTOJ ZASTAREVANJA POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O PROMETU ROBE I USLUGA IZMEĐU PRAVNIH LICA ZA VREME VANREDNOG STANJA
 • PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. aprila 2020. godine •
 • NAKNADA PLATE ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU ZA VREME VANREDNE SITUACIJE
 • OBAVEŠTENJE REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA: • Svi obrasci zahteva i žalbi nalaze se na sajtu Fonda i korisnici ih mogu odšampati, popuniti, i skenirane dostaviti na mejl adresu Fonda. Na isti način mogu se dostaviti i dokazi koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva. Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti da navedene zahteve, odnosno žalbe podnose putem i-meila, isti se mogu podneti i putem pošte •
 • OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE O POSTUPANJU U PERIODU VANREDNOG STANJA: • Korisnik usluga koji dostavlja zahtev elektronskim putem u tekstu mejla precizno navodi da li podnosi samo zahtev za prvo prijavljivanje ili i zahtev za novčanu naknadu. Uz obrasce zahteva šalju se i svi dokazi u jednom mejlu •
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Otkupna cena stana za zahteve podnete u februaru 2020. godine •
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE - OSTALI PODACI: • Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za mart 2020. godine •
 • POSTUPANJE POSLODAVCA PRILIKOM ISPLATE ZARADE I NAKNADE ZARADE U SITUACIJI TRENUTNE ODNOSNO PRIVREMENE NELIKIVIDNOST
 • (NE)POSTOJANJE PRAVA POSLODAVCA NA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA OBRAČUNATOG I OBUSTAVLJENOG POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO OSNOVU ISPLAĆENE NAKNADE ZARADE IZ ČLANA 116. ODNOSNO ČLANA 117. ZAKONA O RADU KVALIFIKOVANOM NOVOZAPOSLENOM LICU U 2020. GODINI
 • NAČIN UVOZA MASKI I RUKAVICA ZA SOPSTVENE POTREBE ZA VREME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex