Zastava Bosne i Hercegovine

Opšte informacije


Protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union potpisan je 2006. godine i predstavlja zajednički cilj razvijanja digitalne pismenosti studenata kroz osposobljavanje za rad u okviru pravne baze Paragraf Lex.

Kao društveno odgovorna kompanija Paragraf sve aktivnosti na ovom i drugim fakultetima sprovodi na sasvim nekomercijalnoj osnovi, odnosno za fakultete i studente potpuno besplatno.

Prednosti besplatne obuke studenata za korišćenje pravne baze Paragraf Lex:

  • Studentima je omogućeno besplatno korišćenje pravne baze Paragaf Lex na 60 računara na fakultetu
  • Obuka se izvodi u okviru predmeta Pravna informatika
  • Obuka završena sa uspehom studentima se vrednuje sa 10 bodova prilikom polaganja ispita Pravna informatika
  • Sertifikat se evidentira u Supplement diplomi kao posebno znanje stečeno u okviru studija

Svečana dodela diploma na Pravnom fakultetu UNION