Zastava Bosne i Hercegovine

Opšte informacije


Saradnja sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu datira od 2014. godine kada je za rad u okviru pravne baze Paragraf Lex osposobljena prva generacija studenata. Uprava fakulteta je prepoznala značaj primene novih tehnologija u visokom obrazovanju, a samim tim omogućila svojim studentima da se po završetku studija uključe u pravničke poslove kao kompetentni, stručni, obrazovani i obučeni pravnici XXI veka.

Obuka studenata u korišćenju pravne baze Paragraf Lex organizuje se u okviru besplatnog 15-časovnog kursa koji se tokom letnjeg semestra obavlja u računarskoj učionici fakulteta, dok program obuke realizuje saradnik sa fakulteta koji je imenovan za edukatora od strane sektora za edukaciju kompanije Paragraf.

Svečana dodela diploma na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić