Zastava Bosne i Hercegovine

Opšte informacije


Kompanija "Paragraf" je još 2005. godine prepoznala značaj pripreme novih generacija pravnika za rad u digitalnom okruženju. Te godine je sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu zaključen Protokol o saradnji koji je obuhvatio i kontinuiranu obuku studenata za rad u elektronskoj pravnoj bazi.

Zahvaljući otvorenosti uprave Fakulteta za nove ideje i angažovanju zaposlenih u kompaniji „Paragraf”, danas se ponosimo podatkom da je dobrim delom i našim angažovanjem na I godini studija uveden kao obavezan predmet Pravna informatika, da je pravna baza “Paragraf Lex” postala nastavno sredstvo, da se završen kurs vrednuje kao deo predispitnih obaveza, kao i da je broj studenata koji su uspešno završili obuku za rad u našoj pravnoj bazi samo na ovom fakultetu prešao broj od 2500.

Prednosti besplatne obuke studenata za korišćenje pravne baze Paragraf Lex:

  • Studentima je omogućeno besplatno korišćenje pravne baze Paragaf Lex na preko 150 računara na fakultetu
  • Obuka se izvodi u okviru predmeta Pravna informatika
  • Obuka završena sa uspehom studentima se vrednuje sa 10 bodova prilikom polaganja ispita Pravna Informatika
  • Sertifikat se evidentira u Supplement diplomi kao posebno znanje stečeno u okviru studija – po Bolonjskoj Deklaraciji

Svečana dodela diploma na Pravnom fakultetu u Beogradu