Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na početak rada programa


Detaljna uputstva za modul e-Poštar

Kreiranje procedure za odobrenje dokumenata


Kreiranje procedure za odobrenje dokumenata


Slanje dokumenta na odobrenje obaveznom procedurom


Slanje dokumenta na odobrenje jednom od procedura za odobrenje


Slanje dokumenta ukoliko nije odabrana procedura odobravanja


Dokumenti spremni za slanjeKreiranje podrazumevanog predmeta (Subject) e-maila moduli e-Poštar i e-Fakture.


Masovno dodavanje kontakta/klijenta u adresar Kancelarka.


Slanje dokumenta na potpis - opcija "Potpis elektronskim kvalifikovanim potpisom" modul ePoštar


Slanje dokumenta na potpis opcija "Potpis mišem ili prstom preko ekrana" modul ePoštar


Kreiranje procedure za odobravanje dokumenata pre slanja modul ePoštar