Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na početak rada programa


Detaljna uputstva za modul e-Delovodnik
Elektronsko Arhiviranje po Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku

Opšta uputstva za modul

Kreiranje interne organizacije u okviru Kancelarka

Dodavanje novog korisničkog naloga u Kancelarku

Generalna podešavanja Kancelarka

Dodavanje kontakta ili klijenta u Adresar

Masovno dodavanje kontakta/klijenta u adresar Kancelarka

Pretraga kontakata, štampanje liste kontakata, izvoz u tabelu, štampa nalepnica za pošiljke

Pregled, izmena i međusobno povezivanje Kontakta/Klijenta

Kalendar - funkcija, upotreba i korisni saveti


Dodavanje Eksternog korisnika modul e-Delovodnik


Kako da pošaljemo obračunske listiće it trezora NBS modul e-Delovodnik

Kako da preuzmemo extenziju za dodavanje eLokacije dokumenta modul e-Delovodnik

Interna e-Ekspedicija - Slanje više dokumenata jednom primaocu modul e-Delovodnik

Dodavanje Eksternog korisnika i pregled iz ugla Eksternog korisnika

Dodavanje beleški na kalendaru


Knjige dokumenta / delovodne knjige

Kreiranje Knjige dokumenata u modulu e-Delovodnik


Knjiga dokumenata - zavođenje i pretraga zavedenih dokumenata - modul e-Delovodnik

Oslobađanje broja u Knjizi dokumenata kao i zavođenje pod drugim datumom - modul e-Delovodnik

Masovno zavođenje dokumenata u Knjigu dokumenata


Slanje dokumenta koji se nalazi u e-DelovodnikuKako mozemo da preuzmemo i pecatiramo dokument iz Knjige dokumenata - modul e-Delovodnik

Zavodni pečat modul e-Delovodnik


Preuzimanje zavedenog dokumenta sa pečatiranjem modul e-Delovodnik

Kreiranje i dodavanje korisničkih podataka - modul e-Delovodnik

Arhivska knjiga

Arhivska Knjiga

Kreiranje fizičkih lokacija

Kreiranje kategorija dokumentarnog materijala

Kreiranje Arhivske knjige


Dokumenti / folderi

Slanje dokumenata putem Interne e-Ekspedicije - modul e-Delovodnik

Kreiranje folder strukture u Mojim dokumentima - modul e-Delovodnik

Kreiranje folder strukture u Zajedničkim folderima - modul e-Delovodnik


Dodavanje dokumenata u Kancelarka u "Moja dokumenta" i određivanje lokacije - modul e-Delovodnik

Dodavanje dokumenta na konkretnu lokaciju na kojoj već radimo u Kancelarku - modul e-Delovodnik

Dodavanje dokumenta u Kancelarka uz pomoć drag & drop - modul e-Delovodnik

Deljenje dokumenata sa nekim ko nije korisnik Kancelarka - e-Delovodnik

Povezivanje korisničkog naloga sa Google Drive nalogom - modul e-Delovodnik

Pretraga dokumenata u Kancelarku - modul e-Delovodnik

Dodavanje kontakta ili klijenta u Adresar


Vezivanje dokumenta za Kontakte/Klijente iz Adresara - modul e-Delovodnik

Dodavanje putanje do dokumenta sa računara ili mreže

Kako dodajemo "Posebne privilegije nad dokumentima" modul e-Delovodnik

Dodeljivanje privilegije za Zajedničke foldere modul e-Delovodnik

Slanje dokumenta koji se nalazi u e-DelovodnikuDownoad i preview dokumenta u e-Delovodniku


Slanje dokumenta na odobrenje opcijom "Odaberite zaposlene koji odobravaju" modul e-Delovodnik

Slanje dokumenta na odobrenje po ranije kreiranoj proceduri modul e-Delovodnik

Slanje dokumenta na odobrenje "Pošalji na odobrenje po proceduri" modul e-Delovodnik

Kreiranje procedure za odobravanje dokumenata modul e-Delovodnik