Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na početak rada programa


Detaljna uputstva za modul e-Fakture

Kreiranje interne organizacije u okviru Kancelarka


Dodavanje novog korisničkog naloga u Kancelarku i postavljanje privilegija

Dodavanje kontakta ili klijenta u Adresar - Kancelarko

Masovno slanje faktura - modul e-Fakture

Kreiranje i slanje elektronske fakture - modul e-Fakture

Kalendar - funkcija, upotreba i korisni saveti - Kancelarko

Pretraga kontakata, štampanje liste kontakata, izvoz u tabelu, štampa nalepnica za pošiljke

Pregled, izmena i međusobno povezivanje Kontakta/Klijenta - Kancelarko

Generalna podešavanja Kancelarka


Kreiranje procedura za odobravanja faktura - modul e-Fakture.

Kreiranje podrazumevanog predmeta (Subject) e-maila moduli e-Poštar i e-Fakture.

Kreiranje fakture obaveznom procedurom odobravanja - modul e-Fakture.

Kreiranje fakture za odobravanje jednom od procedura odobravanja - modul e-Fakture.

Promena procedure odobrenja kod već odobrenih faktura - modul e-Fakture.

Masovno dodavanje kontakta/klijenta u adresar Kancelarka.

Masovno dodavanje kontakta/klijenta u adresar Kancelarka.

Kako kreiramo fakturu koristeći artikle iz cenovnika modul e-Fakture

Kako možemo kreirati Cenovnik u Kancelarku modul e-Fakture

Adresar - Kreiranje linka (prijemno sanduče) za dostavu faktura - modul eFakture

Dodavanje Eksternog korisnika i pregled iz ugla Eksternog korisnika

Kreiranje fakture u Kancelarku - modul eFakture


Slanje faktura - prepoznavanje primaoca po PIB u i dodavanje u Adrasar

Kako dodajemo Knjižno odobrenje za fakture koje nisu kreirane u Kancelarku - modul eFakture

Kako kreiramo Storno fakture za fakture koje su kreirane u Kancelarku - modul eFakture

Kako mozemo da Iskoristimo fakture koje su kreirane u Kancelarku - modul eFakture

Kako storniramo fakturu koja nije kreirana u Kancelarku - modul eFakture

Kreiranje dvojezične fakture modul eFakture


Kreiranje procedure za odobravanje poslatih i primljenih faktura modul eFakture

Prevođenje fakture koja je kreirana u Kancelarku na drugi jezik modul eFakture

Slanje fakture i u prilogu (atachment-u) emaila modul eFakture

Slanje fakture "Saglasnost" modul eFakture

Analitika faktura - modul eFakture

Privilegija "Računovođa" - modul eFakture

Dodavanje beleški na kalendaru - Kancelarko