Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA GRADILIŠTA
 • ZAHTEV ZA UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 11. JULA 2016. GODINE - "JT INTERNATIONAL" A.D./1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 11. JULA 2016. GODINE - "JT INTERNATIONAL" A.D./2 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 11. JULA 2016. GODINE - "JT INTERNATIONAL" A.D./3 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O ODRŽAVANJU PODSISTEMA TURISTIČKO-MUZEJSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ODRŽAVANJA PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA JKP "PROSTOR" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2015 i 11/2016)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2010, 9/2011, 4/2015 i 11/2016)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2008, 11/2009, 14/2010 - dr. odluka, 12/2012, 5/2013 i 11/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROSTOR" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2013 i 11/2016)
 • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE ODNOSNO GRADA SOMBORA A KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Požarevcu: NEBLAGOVREMENOST PRIGOVORA MESNE NENADLEŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 504 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRERASTANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS ZASNOVAN NA NEODREĐENO VREME - Zakon o radu: član