Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: Izraz "nezakonito stečena imovina" izmenjen u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez", kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom "imovina proistekla iz krivičnog dela"


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, čija primena počinje 12. marta 2021. godine.

Na udaru Zakona naći će se oni u koje se posumnja da za najviše tri godine imaju razliku od 150 hiljada evra uvećanja imovine od prijavljenih podataka. Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez tri četvrtine te vrednosti, a ako sud utvrdi da je imovina stečena krivičnim delom, biće mu oduzet celokupni imetak.

Srbija je spremna za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, rekao je ministar finansija Siniša Mali i najavio da će se prvi na udaru usvojenih rešenja naći ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda.

Mali je podsetio da primena tog Zakona počinje 12. marta, ocenjujući da će se njime povećati efikasnost borbe protiv korupcije i sprečiti mogućnosti poreske utaje i nelegalnog sticanja imovine.

Kada je reč o izmenama koje su usvojene, Mali je objasnio da se radi o promeni izraza "nezakonito stečena imovina" u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez", kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom "imovina proistekla iz krivičnog dela".

Dodat je i izraz "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica", koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Zakon se odnosi na sva lica koja poseduju imovinu koja se ne može opravdati njihovim zakonitim prihodima, kao i da predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica, naročito nepokretnosti, udela u pravnom licu, motornih vozila, plovnih objekata i vazduhoplova, štednih uloga i gotovog novca, kao i drugih imovinskih prava.

Zakon se odnosi na sve građane, čime se, kaže, isključuje svaka eventualna selektivnost u njihovoj primeni.

Predviđeno je osnivanje posebne organizacione jedinice Poreske uprave za obavljanje poslova određenih Zakonom.

Teret dokazivanja uvećanja imovine u odnosu na prijavljene prihode fizičkog lica je na Poreskoj upravi, a na fizičkom licu je teret dokazivanja da je na zakonit način steklo imovinu u delu u kome uvećanje njegove imovine nije u skladu sa prijavljenim prihodima.

Jedinice Poreske uprave utvrđivaće uvećanje imovine fizičkih lica na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica.

Kaže da je okviru Poreske uprave formiran Sektor za poreklo imovine, koji će se baviti tim poslovima, a koji za početak broji oko 20 inspektora. Sistematizacijom je planirano da ih bude 60.

"Ovi inspektori trenutno prolaze i dodatne stručne obuke, u čemu imamo pomoć i podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Kao što vidite, potpuno smo spremni za primenu ovog zakona", rekao je Mali.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija