Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-10KAT2 REOSIGURANJE - PODACI O REOSIGURANJU/RETROCESIJI RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PO VRSTAMA OSIGURANJA
 • ST-11UG/R REOSIGURANJE - PREGLED REOSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA ŠTETA PREMA UGOVORIMA O REOSIGURANJU/RETROCESIJI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014, 9/2015 - ispr. i 63/2015)
 • ODLUKA O PRIDRUŽENOM ČLANSTVU GRADA BEOGRADA ASOCIJACIJI GRADOVA "EUROCITIES" ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2015)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2014, 93/2014 i 32/2015)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 11. STAV 3. ODLUKE O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("SLUŽBENI LIST GRADA NOVOG SADA", BR. 60/10, 12/11, 17/11 - ISPR., 1/12, 65/13 - DR. ODLUKA, 13/14 I 11/15) ("Sl. list grada Novog Sada", br. 33/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015 i 33/2015 - autentično tumačenje)
 • ODLUKA O MREŽI USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list grada Novog Sada", br. 33/2015)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA PROGRAME SPORTSKIH UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list grada Novog Sada", br. 33/2015)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013 i 69/2013, "Sl. glasnik RS", br. 36/2014 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2014, 28/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Novog Sada", br. 11/2015 i 33/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I IZDAVANJE POTVRDE O NJIHOVOJ SMRTI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE KULTURNO-SPORTSKI CENTAR "POŽAREVAC" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2015 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POTVRĐIVANJE PRVOSTEPENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 419

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. I GODINU - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 156

VESTI NA DAN 24. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: