Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC CKL-1 - ZAHTEV ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 • OBRAZAC CKL-2 - ZAHTEV ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 • TABELARNI PRIKAZ UPOREDIVE CENE LEKA NA VELIKO U REFERENTNIM ZEMLJAMA

PROPISI:

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, ODNOSNO MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014, 14/2014 - ispr., 111/2014 i 52/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA PLOVIDBENIH NEZGODA PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013 i 52/2015)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015)
 • ODLUKA O CENAMA OSTALIH AERODROMSKIH USLUGA JP "AERODROM NIŠ" ("Sl. list grada Niša", br. 41/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 44/2015)
 • PLAN LOKACIJA ZA KIOSKE NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 44/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SOMBORA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV KOJIM SE TRAŽI IZMENA PRESUDE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA KAO NEDOZVOLJENO PRAVNO SREDSTVO - Zakon o upravnim sporovima: čl. 49 do 65

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAČIN DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE IZ ČLANA 34. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJA NOSI OZNAKU "STROGO POVERLJIVO" - Zakon o računovodstvu: član 34

VESTI NA DAN 19. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: