Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PI-AKB - PODACI O UKUPNIM KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA
 • OBRAZAC PI-UPK - PODACI O POVEZIVANJU POZICIJA KAPITALA IZ BILANSA STANJA S POZICIJAMA IZ OBRASCA PI-KAP

PROPISI:

 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2014, 54/2014 - ispr. i 29/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "HIDROSREM" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA PO, SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "TAMIŠ-DUNAV" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ZAPADNA MORAVA" KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJA BAČKA" BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "GORNJI BANAT" SA PO, KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "REGULACIJE" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG HIDROGRAĐEVINSKOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "NA AKCIJE NEGOTIN" NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA DP "SIBNICA" PO, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015 i 74/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROJEKATA SANACIJE I REMEDIJACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE ARHITEKTONSKI TEHNIČAR I KROVOPOKRIVAČ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2007, 10/2008, 3/2010, 5/2011, 2/2012 i 13/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2006, 23/2007, 2/2009, 3/2010, 2/2012 i 14/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2012 i 14/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 6/2014, 10/2014 i 14/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 8/2014, 13/2014 i 13/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015 i 14/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 3/2014, 8/2014 i 13/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA LICA ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O RADU TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2012 i 74/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 41 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAČIN EVIDENTIRANJA POSLOVNE PROMENE KADA POSTOJI UGOVORENA OBAVEZA ZAKUPCA POSLOVNOG PROSTORA DA INVESTIRA U "RAZVOJ, DIZAJN, RENOVIRANJE I STAVLJANJE U FUNKCIJU POSLOVNOG PROSTORA" - Zakon o računovodstvu: član 2

VESTI NA DAN 28. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: