Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE: Zakon u primeni od 1. aprila 2019. godine


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019 - dalje: Zakon) koji je 14. marta 2019. godine usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, od 1. aprila 2019. godine je u primeni.

Cilj Zakona je da se obezbedi visok nivo zaštite života i zdravlja potrošača, kao i efikasno funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog prometa hrane.

Nacionalna referentna laboratorija za bezbednost hrane dobija "širi opseg nadležnosti" i biće opremljena tako da može da kontroliše svaku laboratoriju u Srbiji.

Genetski modifikovana hrana je izmenama Zakona izuzeta, jer je ta oblast uređena posebnim zakonom.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.04.2019.
Naslov: Redakcija