Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DOSIJE O HEMIKALIJI ZA SUPSTANCU KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST, ODNOSNO SMEŠU KOJA SADRŽI TU SUPSTANCU
 • IZJAVA O SAGLASNOSTI O DVOKRATNOJ OBUSTAVI S PLATE

PROPISI:

 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 5.7.2016. godine)
 • ODLUKA O PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" IZ USTANOVE U JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2015 i 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNE USLUGE" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "SAVA CENTAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE "ADA CIGANLIJA" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 4/2015 i 14/2016)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU AKCIJE UKLJUČIVANJA GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES I PRIPREME GRAĐANSKOG BUDŽETA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2016)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE SPORA KAO PREDMET POSEBNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (PARNICE) - Zakon o parničnom postupku: član 150

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: IZMENE ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE OD 1.7.2016. GODINE - Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine: tačka 2

VESTI NA DAN 07. JUL 2016.