Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC REF-T - ZAHTEV ZA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, ODNOSNO BIOGORIVA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) i 7) ZAKONA O AKCIZAMA
 • PRIJAVA ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

PROPISI:

 • ETIČKI KODEKS ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • LAW ON PRIVATIZATION ("Official Herald of the Republic of Serbia", No. 83/2014, 46/2015, 112/2015 and 20/2016 - authentic interpretation)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSNOJ ISTRAZI, SADRŽINI OBAVEŠTENJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O BEZBEDNOSNOJ ISTRAZI NESREĆA I NEZGODA U VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • STRATEGIJA ZA SOCIJALNO PRIKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2015 i 9/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2016. GODINI, ZA UNAPREĐENJE SAZNANJA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2016)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA VALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA SPROVOĐENJA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • ODLUKA O OZAKONJENJU SPRATNOSTI VEĆE OD PROPISANE PLANSKIM DOKUMENTOM ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI U GRADU VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VALJEVO U 2016. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • PRAVILNIK O DAVANJU U ZAKUP STANOVA IZGRAĐENIH U OKVIRU "PROGRAMA STANOVANJA I TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA U SRBIJI - SIRP" NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013, 2/2014, 7/2014 - sveska 2, 11/2014 - sveska 1 i 10/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ULAGANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI IZ ZAKONOM PREDVIĐENIH RAZLOGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 st. 1 i 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA I PRAVO NA REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NA OSNOVU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije: čl. 65 i 66

VESTI NA DAN 14. MART 2016.