Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM MARKIRANJU AUTOCISTERNI
 • IZVEŠTAJ O UZORKOVANJU I MERENJU PRISUSTVA I KONCENTRACIJE MARKERA

PROPISI:

 • ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 73/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2007, 5/2011, 8/2012 i 10/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2007, 5/2011, 8/2012 i 10/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2007, 5/2011, 8/2012 i 10/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014 i 11/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014 i 11/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/2002, 13/2002, 11/2003, 22/2004, 13/2006, 20/2007, 23/2007, 8/2009, 10/2013, 11/2013, 14/2013 i 10/2015 - dr. pravilnici)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 73/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU OBRAZLOŽENOG PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PRIPREMU PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 34/2015)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU GODIŠNJE NAGRADE "Dr ZORAN ĐINĐIĆ" ZA MLADOG NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2004 i 17/2005)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA KRIVIČNO DELO UVREDA - Osnovni krivični zakon: član 95 stav 1 tačka 6)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU I UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA PREMA ODGOVARAJUĆOJ ZONI U KOJOJ SE NEPOKRETNOST NALAZI - Zakon o porezima na imovinu: čl. 5 i 6

VESTI NA DAN 25. AVGUST 2015.