Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 4 - IZJAVA DA LICE NIJE BILO VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PREDUZETNIK
 • OBRAZAC 5 - IZJAVA O POVEZANIM LICIMA

PROPISI:

 • SPISAK ROBE SA TARIFNIM STAVOVIMA KOJI PRI UVOZU PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI (Ažurirano 19.2.2016. godine)
 • STRATEGIJA ZA SOCIJALNO PRIKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)
 • PRAVILNIK O PRIPREMI, MANIPULACIJI I RADOVIMA NA SISTEMU JAVNOG OSVETLJENJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I POSEBNIH PROSTORA ODREĐENIH ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA, KAO I UKLANJANJE I PREMEŠTANJE PARKIRANIH VOZILA I POSTAVLJANJE UREĐAJA KOJIMA SE SPREČAVA ODVOŽENJE VOZILA PO NALOGU NADLEŽNOG ORGANA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2016)
 • PROGRAM ZA REALIZACIJU SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NASTAVKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŽEŽELJEVOG MOSTA PREKO REKE DUNAV U NOVOM SADU ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2016 i 15/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA KOJI SU RASPISANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2016)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 16/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETSKOM FONDU ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ROBNIH REZERVI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 77/2015 - prečišćen tekst i 18/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst i 18/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJSKU DELATNOST "NIŠKA TELEVIZIJA" ("Sl. list grada Niša", br. 51/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROPISIVANJU OBRAZACA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NIŠA, KOJI SU RASPISANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 20/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ZA GRAD NIŠ 2016-2017. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA VODE II REDA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 24/2016)
 • POSLOVNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Niša", br. 20/2016)
 • PROGRAM RAZVOJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA SEOSKOM PODRUČJU GRADA NIŠA I OPŠTINE DOLJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 24/2016)
 • PROGRAM SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 24/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 9/2013, 74/2015, 98/2015 i 18/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI ("Sl. list grada Niša", br. 18/2016)
 • ODLUKA O FUNKCIONISANJU I RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U IZBORIMA 2016. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2016)
 • ODLUKA O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA I SADRŽINI GLASAČKOG LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2016)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2016 - prečišćen tekst)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: ОDLUKA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LAZIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 47372/13) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - NEKORIŠĆENJE USTAVNE ŽALBE U SLUČAJU STEČAJA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ROK ZA POKRETANJE SPORA ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH KOJA SU POVREĐENA REŠENJEM POSLODAVCA - Zakon o radu: član 195

VESTI NA DAN 16. MART 2016.