Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
 • KREDITNA ZADUŽENOST

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/615 OD 19. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/663 OD 26. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/664 OD 26. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/665 OD 26. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2016/666 OD 26. APRILA 2016. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA SUNČANOM KEJU, KEJU ŽRTAVA RACIJE I BEOGRADSKOM KEJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013 i 34/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA KOJE SU U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 36/2015 - ispr. i 34/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNOG IZNOSA FINANSIJSKE POMOĆI PORODICI SA DECOM NA IME NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015 i 34/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. list opštine Kikinda", br. 36/2015 i "Sl. list grada Kikinde", br. 8/2016)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 36/2015 i 37/2015 - ispr. i "Sl. list grada Kikinda", br. 8/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: ODSUSTVO PROPISA KOJI REGULIŠU ODRŽAVANJE STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA - Zakon o održavanju stambenih zgrada: član 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: EVIDENTIRANJA EFEKATA PROCENE INVESTICIONE NEKRETNINE U POSLOVNIM KNJIGAMA MIKRO PRAVNIH LICA I DEFINISANJE USLOVA ZA OTPIS POTRAŽIVANJA SA ASPEKTA RAČUNOVODSTVENIH PROPISA - Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica: član 15

VESTI NA DAN 10. JUN 2016.