Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DOSIJE O HEMIKALIJI
 • DOSIJE O HEMIKALIJI KOJA JE VEĆ UPISANA U REGISTAR

PROPISI:

 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2016, 27/2016 i 39/2016)
 • REŠENJE O ODOBRENJU GODIŠNJIH PROGRAMA SPORTSKIH UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2011, 5/2012, 22/2013, 71/2013, 8/2014, 26/2014, 51/2014, 6/2015 i 39/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 2/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015, 38/2015, 4/2016, 7/2016, 9/2016 i 14/2016)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst, 6/2014, 29/2014, 4/2015, 38/2015, 38/2015 - ispr. i 14/2016)
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014, 4/2016 i 14/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015 i 14/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA ANALIZU I REŠAVANJE PROBLEMA BUKE U GRADU PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012, 3/2014 i 14/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU UNIŠTENJA I NEKORIŠĆENJA ISTE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 185 stav 3 i član 189 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGU AVIO-PREVOZA U MEĐUNARODNOM VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 08. JUL 2016.