Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • KARTON DEPONOVANIH POTPISA
 • OVERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE
 • ZAHTEV ZA OTVARANJE/GAŠENJE RAČUNA U NARODNOJ BANCI SRBIJE

PROPISI:

 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 25.9.2015. godine)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst, 25/2014, 33/2014, 11/2015, 17/2015 i 31/2015)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2013, 2/2014, 11/2014, 1/2015, 4/2015 i 8/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE "URBANIZAM" I ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2013 i 8/2015)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA KOJE PRUŽA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015 i 8/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2015)
 • SAGLASNOST NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O OBRAZOVANJU CENA USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA U GRADU I NASELJENIM MESTIMA KOJE PRIMENJUJE JKP "ČISTOĆA" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 8/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP GARAŽA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2015)
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2015)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015/2016. GODINU (SA PROGRAMOM) ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI MAJŠANSKI PUT U SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2015)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA OSTALIH OBJEKATA I OPREME NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZAKONITOST PODZAKONSKIH PROPISA - Zakon o veterinarstvu: član 169

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKA OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA VRAĆENIH NEPRODATIH DOBARA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

VESTI NA DAN 02. OKTOBAR 2015.