Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: Protiv dece starije od 14 godina može se voditi krivični postupak


Prema propisima, protiv dece starije od 14 godina može se voditi postupak u slučaju vršnjačkog nasilja, navela je ministarka pravde Nela Kuburović.

"Naš Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005) predviđa da ne možete do 14 godina krivično da odgovarate, prema Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) postoji odgovornost roditelja za ponašanje deteta", rekla je Kuburović.

Kuburović je istakla da se vršnjačko nasilje tretira i kroz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016).

"Predvideli smo situacije koje se odnose i na ovakve slučajeve, vodili računa o ranjivim grupama, a deca to jesu", rekla je Kuburović.

Ona je navela da Ministarstvo pravde uglavnom reaguje u situaciji kada treba represivno delovati, kada se nasilje dogodi, ali da celo društvo treba da se bori protiv nasilja.

"Oni koji rade u vaspitnim ustanovama treba da vode računa o promeni ponašanja dece, da li možda jesu žrtve nasilja i da reaguju pravovremeno. To je jedna od obaveza u Zakonu o sprečavanju nasilja, da svako ko primeti nasilje to i prijavi i pravovremeno reaguje", navela je Kuburović.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija