Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZATAMNJIVANJE STAKALA NA AUTOMOBILIMA - Stavljanje i skidanje plastičnih prevlaka (folija)

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 06.06.2018.Vetrobran se ne sme naknadno zatamnjivati. Naknadno zatamnjivanje bočnih okana u ravni vozača dozvoljeno je i to tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%. Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo do zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.

Pre zatamnjivanja stakala na vozilu mora se pribaviti potvrda proizvođača, odnosno predstavnika proizvođača da se zatamnjivanje stakala može izvršiti, jer se ono smatra prepravkom vozila zbog izmena deklarisanih karakteristika.

Svako vozilo čija su stakla naknadno zatamnjena folijama, mora da ima Uverenje o ispitivanju vozila izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. U suprotnom se smatra tehnički neispravnim, što za posledicu ima prekršajnu odgovornost vlasnika vozila.

Prema odredbama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (dalje: Pravilnik) vetrobran je okno na prednjoj strani motornih vozila vrsta L, M, N i T, a bočna okna u ravni vozača su sve providne površine na bočnoj strani vozila od vetrobranskog stakla prema zadnjem kraju vozila do zadnjeg stuba prednjih vrata, odnosno površine koja je upravna na uzdužnu osu vozila, a koja prolazi kroz naslon sedišta vozača u položaju za vožnju.

Vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije vozila spadaju u uređaje koji omogućavaju normalnu vidljivost u saobraćaju na putu.

Pravilnikom je propisano da vetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu, osim prednjeg vetrobrana na vozilima vrste L1, L2, L3, L4, L5 bez kabine, L6 bez kabine, L7 bez kabine, Tm i traktoru bez kabine, moraju biti homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova. Vetrobran se ne sme naknadno zatamnjivati. Naknadno zatamnjivanje bočnih okana u ravni vozača dozvoljeno je i to tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%. Ostala stakla na vozilu mogu biti naknadno zatamnjena bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla, pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora. Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo do zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.

Na putničkom vozilu se, dakle, može izvršiti naknadno zatamnjivanje bočnog okna u ravni vozača i ostalih stakala na vozilu na način propisan Pravilnikom.

Zatamnjivanje stakala smatra se prepravkom vozila jer se menjaju njegove deklarisane karakteristike. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon) prepravka vozila mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova.

Pre zatamnjivanja stakala na vozilu, dakle, mora se pribaviti potvrda proizvođača, odnosno predstavnika proizvođača da se zatamnjivanje stakala može izvršiti.

Plastičnu prevlaku (dalje: folija) na stakla može da postavi pravno lice koje za to ima ovlašćenje Agencije za bezbednost saobraćaja (dalje: Agencija). Folija koja se stavlja na vozilo mora da bude ispitana, odnosno za nju mora da bude izdato Uverenje o materijalu unutrašnje plastične prevlake stakala vozila. Svako staklo vozila koje se naknadno zatamnjuje mora biti zatamnjeno folijom tako da na staklu bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva oznaka određena od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika proizvođača materijala. Položaj oznake mora biti takav da ne remeti vidno polje vozača, a dimenzije oznake moraju biti najmanje moguće za jasnu vidljivost i čitljivost same oznake.

Posle postavljanja odgovarajuće folije od strane ovlašćenog pravnog lica, vlasnik vozila treba da podnese zahtev Agenciji za ispitivanje prepravljenog vozila. Uz zahtev se prilažu dokazi propisani u članu 7. Pravilnika o ispitivanju vozila.

Ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vrši ispitivanje prepravljenog vozila tako što meri svetlosnu propustljivost folije i stepen refleksije, a potom izdaje pozitivan ili negativan Izveštaj o ispitivanju (dalje: Izveštaj). U slučaju pozitivnog Izveštaja, vozilo se mora podvrći tehničkom pregledu. Tehnička ispravnost vozila overava se na drugoj strani Izveštaja koji ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vozila dostavlja Agenciji koja izdaje Uverenje o ispitivanju vozila. Primerak uverenja se, prema Zakonu, mora nalaziti u vozilu kada ono učestvuje u saobraćaju na putu.

Svako vozilo, dakle, čija su stakla naknadno zatamnjena folijama, mora da ima Uverenje o ispitivanju vozila izdato od strane Agencije. U suprotnom se smatra tehnički neispravnim, što za posledicu ima prekršajnu odgovornost vlasnika vozila.

Vozila čija su stakla fabrički zatamnjena ne podležu ispitivanju.

Na internet adresi Agencije http://www.abs.gov.rs/ može se naći obrazac zahteva za ispitivanje vozila, podaci o ovlašćenim pravnim licima, odobrenim tipovima folija, komercijalnim oznakama vozila koja se mogu prepravljati i drugi korisni podaci.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge