Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Pojam nesaobraznosti robe i pravo prodavca da kvar otkloni popravkom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Zlatko Stefanović

Objavljeno: 18.10.2016.U "Sl. glasniku RS", br. 87/2016 od 24.10.2016. godine objavljeno je petnaest novih odluka o svrstavanju koje je Evropska Komisija donela i objavila u "Službenom listu Evropske unije".

Predmetne odluke su objavljene u "Službenom listu EU" u periodu jun-oktobar 2016. godine, u pravnoj formi Uredbi EK o sprovođenju u vezi sa svrstavanjem robe prema Kombinovanoj nomenklaturi, i odnose se na šesnaest proizvoda.

OJ EU Uredba EK CN tarifni podbroj Opis
L 155/11
14.6.2016.
2016/933
8.6.2016.
2106 90 92 Proizvod u obliku žutog praha sa mirisom banane, pripremljen za prodaju na malo, а sastoji se od:
- enzimski hidrolizovanog izolata belančevina iz surutke,
- soja lecitina (emulgator),
- prirodne arome banane,
- E 104 (sredstvo za bojenje), i
- sukraloze (sredstvo za zaslađivanje).
L 155/13
14.6.2016.
2016/934
8.6.2016.
4911 91 00 Set za ukrašavanje
Set se sastoji od sledećih komponenti:
- pravougaonog isečka od plastičnog dvoslojnog filma, sa štampanim crno - belim motivima na prednjoj strani i samolepljivom trakom na zadnjoj strani. Sa isečka se može odlepiti šest ispupčenih, prethodno izrezanih nalepnica;
- tri flomastera sa poroznim vrhovima u različitim bojama. Flomasteri su upakovani zajedno u malom plastičnom paketu.
L 155/16
14.6.2016.
2016/935
8.6.2016.
7616 99 90 Sirovine za proizvodnju aluminijumovog pigmenta
Proizvod se sastoji od metalizovanog filma polietilentereftalata ("PET") koji se koristi kao izvor sirovine za proizvodnju aluminijumovog pigmenta, a isporučuje se u rolnama dužine do 50 000 metara.
L 155/19
14.6.2016.
2016/936
8.6.2016.
3004 90 00 Proizvod za ishranu ljudi
Proizvod je pripremljen za prodaju na malo u želatinskim kapsulama, a služi za umirivanje bolova u stomaku i sprečavanje nadimanjа i nadutosti.
L 164/1
22.6.2016.
2016/996
16.6.2016.
1212 99 95 Proizvod u obliku praha
Proizvod је u obliku praha od suvih listova biljke drvo života (Moringa oleifera) i koristi se kao sastojak u jelima (kao što su kremovi, sosovi, salate, pice, mesa, supe ili začini) ili odvojeno za pripremanje čajeva ili kao dodatak hrani.
L 189/1
14.7.2016.
2016/1140
8.7.2016.
3824 90 96 Samozagrevajući flaster za oslobađanje od bola
Proizvod je izrađen od lepljivog materijala namenjenog da se pričvrsti na kožu (vrat, zglob ili rame) i sadrži brojne diskove koji, nakon izlaganja vazduhu, stvaraju toplotu. Diskovi sadrže gvožđe u prahu, ugalj, so i vodu.
L 189/1
14.7.2016.
2016/1140
8.7.2016.
3824 90 96 Samozagrevajući pojas za oslobađanje od bola
Pojas je izrađen od nelepljivog materijala, koji se pričvršćuje pomoću samolepljive trake i sadrži brojne diskove koji, nakon izlaganja vazduhu, stvaraju toplotu. Diskovi sadrže gvožđe u prahu, ugalj, so i vodu.
L 199/3
26.7.2016.
2016/1211
20.7.2016.
9403 60 90 "Viseća ležaljka sa postoljem"
Proizvod se sastoji od drvenog postolja koje stoji na tlu, na koje je okačena viseća ležaljka od pamučnog tekstilnog materijala. Uski krajevi viseće ležaljke dovršeni su drvenim štapovima i na njima se nalazi užad za pričvršćivanje za postolje.
L 209/1
3.8.2016.
2016/1320
26.7.2016.
9503 00 70 Set za pisanje
Set čini podloga i "specijalno penkalo". Podloga je pravougaona i sastoji se od dva sloja tekstilnog materijala koji su zajedno porubljeni duž ivica. "Specijalno penkalo" od plastične mase punjivo vodom koristi se za "pisanje" na podlozi kvašenjem površinske prevlake svojim vlažnim vrhom.
L 209/4
3.8.2016.
2016/1321
26.7.2016.
9403 20 80 "Viseća ležaljka sa okvirom"
Proizvod se sastoji od postolja u obliku trougla koje se stavlja na tlo, izrađenog od metalnih (čelik) šipki, u kojem je površina osnove koja služi za ležanje, okačena. Površina osnove sadrži blago zakrivljene šipke na dužoj strani i prave šipke na užoj strani, koje su spojene sa prekrivkom od tekstilnog materijala. Proizvod ima "krov" od tekstilnog materijala i mrežu za komarce i pogodan je za korišćenje na otvorenom.
L 215/1
10.8.2016.
2016/1354
5.8.2016.
8443 99 90 "Toner kertridž"
Proizvod se sastoji od pravougaonog spremnika od plastične mase napunjenog tonerom. Sa spoljašnje strane kertridža nalazi se lančanik posebno konstruisan da se koristi u sprezi sa određenim mehaničkim delovima posebnog štampača. U unutrašnjosti, kertridž je opremljen obrtnim mehanizmom koji radi u sprezi sa lančanikom. Kada se toner kertridž stavi u štampač, obrtanje sprečava aglomeraciju tonera. Kertridž može da oslobađa toner elektrostatičkim privlačenjem.
L 245/3
14.9.2016.
2016/1645
7.9.2016.
3909 40 00 Sredstvo za lepljenje
Proizvod u obliku nepravilnih, ravnih, smeđih, tvrdih delića ili ljuspica, proizveden je od:
- borove smole,
- anhidrida maleinske kiseline,
- različitih fenola,
- formaldehida, i
- pentaeritritola.
Proizvod se koristi u štamparskoj industriji kao sredstvo za lepljenje.
L 269/1
4.10.2016.
2016/1758
28.9.2016.
9504 40 00 "Igra memorije sa kartama"
Proizvod sadrži 20 karata kvadratnog oblika, izrađenih od kartona. Sve karte imaju isti izgled/sliku na poleđini i različite slike na prednjoj strani (parovi sadrži iste slike sa prednje strane). Igra sa kartama je pogodna za dva do četiri igrača.
L 269/4
4.10.2016.
2016/1759
28.9.2016.
7318 15 90 "Stalak/stopa" za predmete nameštaja
Proizvod se sastoji od stabla sa urezanim metričkim navojem izrađenim od čelika platiranog cinkom i glave od plastične mase. Navojno stablo proizvedeno je valjanjem. Okrugla glava nema prorez ili udubljenje za alat. Proizvod služi za podešavanje zahtevane visine predmeta uvrtanjem navojnog dela u predmet.
L 269/6
4.10.2016.
2016/1760
28.9.2016.
8472 90 70 Aparat za plaćanje dobijenih usluga ili proizvoda
Proizvod se sastoji od validatora (uređaj za potvrdu valjanosti novčanica) i kasete za novac (jedinica za proveru i isplatu novčanica). Aparat se koristi, na primer, u mašinama za igranje, prodaju, parkiranje, itd.
L 269/9
4.10.2016.
2016/1761
28.9.2016.
8525 80 91 "Videoskop"
Proizvod je aparat koji radi na baterije, a sastoji se od:
- upravljačke jedinice sa ugrađenim džojstikom, uređajem za snimanje, slotom za memorijsku karticu i LCD displejem,
- fleksibilnog električnog kabla,
- kamere,
- LED svetla.
Aparat je konstruisan da se koristi uglavnom za tehničku inspekciju šupljina. Ima mogućnost kaptiranja i snimanja video slika. Slike se mogu videti u realnom vremenu.

Detaljan opis proizvoda objavljen je u "Sl. glasniku RS".

Ovim su u "Sl. glasniku RS" do sada objavljene sve Uredbe EK koje je taj organ usvojio i objavio u "Sl. listu Evropske unije" od 1983. godine do početka oktobra 2016. godine.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge