Zastava Bosne i Hercegovine

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor porodilje kojoj po prestanku bolovanja prestaje radni odnos

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nada Đorđević

Objavljeno: 04.01.2016.Pitanje:

• Zaposlena je otišla na trudničko/porodiljsko odsustvo u 2014. godini (za tu godinu je koristila samo 3 dana godišnjeg odmora), a kako joj je prestao radni odnos 1.12.2015. godine, pitanje je da li poslodavac ima obavezu da isplati naknadu štete samo za neiskorišćen godišnji odmor (srazmeran deo) za 2015. ili je u obavezi i da isplati naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor i za 2014. godinu?

Odgovor:

Prema članu 73. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Ovom odredbom Zakon o radu nije dao mogućnost zaposlenom da godišnji odmor iz prethodne godine može da koristi u tekućoj godine posle 30. juna. To znači da ukoliko zaposleni nije iskoristio godišnji odmor iz prethodne godine do 30. juna tekuće godine posle ovog roka gubi pravo na korišćenje tog godišnjeg odmora.

S obzirom na navedeno, zaposlena iz ovog pitanja koja je u 2014. i 2015. godini bila na trudničkom bolovanju, a zatim na porodiljskom odsustvu i zbog toga nije iskoristila ceo godišnji odmor za 2014. godinu, kao ni za 2015. godinu, a 1. decembra 2015. godine joj prestaje radni odnos, po pitanju prava na godišnji odmor situacija je sledeća.

Za 2014. godinu ova zaposlena je izgubila pravo na korišćenje godišnjeg odmora pošto ga nije iskoristila do kraja juna 2015. godine zbog korišćenja porodiljskog odsustva. U ovom slučaju poslodavac nema zakonsku obavezu da zaposlenoj isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Za 2015. godinu, zaposlena ima pravo da koristi godišnji odmor do kraja 2015. godine, odnosno do prestanka radnog odnosa, a ako joj radni odnos prestane pre nego što iskoristi godišnji odmor poslodavac ima obavezu da joj, u skladu sa članom 76. Zakona o radu, isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora i to srazmerno vremenu za koje je bila u radnom odnosu u 2015. godini.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge