Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE U PREDLOZIMA TRI PORESKA I DVA CARINSKA ZAKONA: Od 1. januara 2021. godine porez na nasleđe, poklon i prenos apsolutnih prava premešta se na lokalne samouprave. Pomeraju se rokovi po pitanju zastarelosti carinskog duga i proširuje krug carinskih službenika koji su ovlašćeni za pokretanje carinskog prekršajnog postupka


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu od 1. januara porez na nasleđe, poklon i prenos apsolutnih prava premešta se na lokalne samouprave.

To je u Narodnoj skupštini Republike Srbije izjavio ministar finansija Siniša Mali.

Predstavljajući tri poreska i dva carinska zakona, rekao da su porezi na nasleđe i imovinu i prenos apsolutnih prava izvor prihoda lokalnih samouprava.

"S jedne strane smanjuje se opterećenje Poreske uprave, a s druge strane dajemo mogućnost lokalnim samoupravama da se na pravi način organizuju i maksimiziraju naplatu poreza što predstavlja i njihov prihod", rekao je Mali i dodao da se opštinama i gradovima daje dovoljno vremena da se sve to sprovede u praksi.

Mali je istakao da se najveća promena u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odnosi na pojednostavljenje poreskih postupaka za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja poreza.

Kako je rekao, to će ubuduće moći da se čini preko portala Poreske uprave, elektronski.

"Kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ukidamo i smanjujemo dosta taksi kako bi umanjili opterećenje privredi", rekao je Mali.

Kao najvažniju promenu u Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, naveo je pomeranje rokova po pitanju zastarelosti carinskog duga, odnosno državi se daje duže vremena da reaguje i zaštiti svoje interese.

"Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi proširujemo krug carinskih službenika koji su ovlašćeni za pokretanje carinskog prekršajnog postupka. Na taj način sami postupci carinjenja, odnosno carinskih prekršaja će biti brži i efikasniji", istakao je Mali.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije uvrstili su o hitnom postupku na dnevni red izbor Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je za tu funkciju ponovo predložio Brankicu Janković, na predlog poslaničke grupe "Aleksandar Vučić za našu decu".

Kako je objasnio predsednik Narodne skupštine, pošto na set finansijskih zakona nema amandmana, u četvrtak se očekuje glasanje i o finansijskim zakonima i o Povereniku.

Izvor: Vebsajt B92 i N1, 24.11.2020.
Naslov: Redakcija