Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU ZARADE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Novi sistem plata za državne službenike odlaže se za 2022. godinu


Predlogom zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogom zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlogom zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlogom zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, utvrđuje se novi rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnog zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora.

To je u Narodnoj skupštini Republike Srbije rekla ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović obrazlažući izmene zakona.

Ona je objasnila da je uzrok novih rokova složena epidemiološka situacija prouzrokovana pandemijom korona virusa u Srbiji tokom 2020. godine koja je, kako kaže, dovela do dodatnog opterećenja u radu javnog sektora.

"Imajući u vidu da je teško predvideti dužinu trajanja ovakve epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primene navedenih zakona odredi januar 2022. godina", rekla je Obradović.

Ona je istakla da prioritet i strateško opredeljenje Vlade i nadalje ostaje potpuna implementacija novog sistema plata u javnom sektoru, navodeći da su u prethodnom periodu postavljene dobre osnove za reformu u toj oblasti.

Obradović je navela da se Predlogom zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima pomera rok za državne organe za početak primene obaveznosti sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme zbog povećanog obima.

"Predlažemo da se kao novi rok za početak primene ove odredbe odredi 1. januara 2023. godine, umesto 1. januara 2021. godine, kako se pre svega ne bi ugrozila efikasnost rada državnih organa, naročito u okolnostima izazvanoj pandemijom virusa KOVID 19", navela je ministarka.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija