Zastava Bosne i Hercegovine

DOPUNA PRAVNOG STAVA O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA: Advokati traže povlačenje stava VKS-a, a uputili su i poziv Advokatskoj komori Srbije da obustavi rad dok se sporni stav ne povuče


Donošenjem dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS) - a zapravo potpuno novog stava u odnosu na onaj iz maja 2018, građani gube mogućnost da ostvaruju svoja prava. Do sada su građani podnosili tužbe redovnim sudovima za nezakonito naplaćene troškove obrade kredita i raznih naknada koje su banke kalkulisale kroz svoje ugovore. Sada su banke, evo već treći put ove godine, uspele da preko VKS, izlobiraju da se sudske presude donose u njihovu korist. Mi tražimo da VKS povuče sporni stav i ne idemo odavde dok se to ne dogodi, poručila je Emilija Petrović iz Advokatske komore Srbije, sa protesta advokata ispred zgrade ovog suda u centru Beograda.

Iako su najavljivali da će ostati do ispunjenja zahteva, učesnici protesta su se nakon predaje zahteva Vrhovnom kasacionom sudu - razišli.

Advokati traže da se pravni stav VKS povuče, kao i da se obelodani ko je inicirao sednicu na kojoj je takav stav donet. Advokati su uputili i poziv Advokatskoj komori Srbije da obustavi rad dok se sporni stav VKS ne povuče.

Pre okončanja protesta advokati su uputili i upozorenje Vrhovnom kasacionom sudu, najavljujući da će u slučaju da se njihovi zahtevi ne ispune - proteste nastaviti uz podršku građana koje će pozvati na sveopštu pobunu.

“Advokati protestuju jer je ovo udar na pravnu sigurnost, na naš pravni poredak i na Ustav”, istakla je advokat Emilija Petrović.

Zahtev advokata na protestu je da VKS povuče ovaj stav pošto, kako kaže, nije bilo osnova da posle tri godine ujednačene sudske prakse VKS donosi potpuno novi stav, i na ovaj način vrši neujednačavanje već ujednačene sudske prakse.

“Okupili smo se da sprečimo bezvlašće, jer teško ko od nas može da poveruje da sudovi sude na osnovu Ustava i zakona, već na osnovu naloga stranih banaka i na osnovu naloga države”, navela je ona.

Govoreći o dopuni pravnog stava koji je doneo Vrhovni kasacioni sud, ona ističe da nije reč samo o dopuni, već o potpunoj promeni suštine stava donetog u maju 2018. godine.

Stavovi Vrhovnog kasacionog suda nisu pravno obavezujući. Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020) definiše ugovor o kreditu gde banka korisniku daje određena novčana sredstva, a ovaj se obavezuje da za to plati kamatu. I u tu kamatu ukalkulisani su svi troškovi koje banka ima povodom kredita. Kao kada kupujete mleko - nisu vam navedeni posebno troškovi proizvodnje, prevoza, trgovca…”, objašnjava Emilija Petrović.

“Negde u januaru ove godine, a advokati su za to saznali pre neki dan, AmCham i Savet stranih investitora uputili su dopis predsedniku Srbije i predsednici Vlade RS gde govore o tome kako banke - strani investitori imaju problem u Srbiji upravo zbog brojnih sudskih sporova kroz koje moraju da vraćaju novac korisnicima kredita. Kako naši sudovi ne znaju da primenjuju pravo, pa će oni tome da ih nauče”, navodi Petrović.

Ona je podsetila na prethodne pokušaje da se “reši” problem narastajućeg broja tužbi građana protiv banaka - preko Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, pa preko autentičnog tumačenja tri zakona.

“Probali su, ali nisu uspeli. Sada to pokušavaju preko pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda. A praksa Evropskog suda pravde je da banke nemaju pravo da naplaćuju u kreditima bilo šta osim kamate. Srbija je u pristupu EU i naši sudovi su u obavezi da se pridržavaju njihovih odluka. Očekujemo da postoji još neko od sudija koje sude po pravu, po pravdi, po svom slobodnom sudijskom uverenju na koje ne može niko da izvrši uticaj”, poručila je advokat Emilija Petrović.

Manja grupa advokata protestovala je i u Novom Sadu na, kako su objasnili, spontanom okupljanju iza kog ne stoji Advokatska komora Vojvodine.

Na skupu je rečeno da je u pitanju obeležavanje četvrtog dana od kako je “pravna država umrla” i da su tu da odbrane prava građana koja su ustanovljena Ustavom.

Advokat Dragan Petrić je rekao da je Vrhovni kasacioni sud doneo odluku za koju ne postoje ni zakonski ni moralni uslovi i da će se to preliti na sve pore društva.

Izvor: Vebsajt N1, Mladen Savatović, Ksenija Pavkov, 20.09.2021.
Naslov: Redakcija