Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNI KASACIONI SUD: Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita


Na sajtu Vrhovnog kasacionog suda objavljen Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 22.05.2018. godine o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita.

Prema zauzetom Pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda, banka je imala pravo da naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga po odredbama ugovora o kreditu.

Troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj kao i drugi troškovi mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 13.06.2018.
Naslov: Redakcija