Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. aprila 2023. godine Druga sednica Prvog redovnog zasedanja – Razmatranje predloga zakona


Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini, za petak 21. april 2023. godine, sa početkom u 10 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je podnela Vlada
 2. Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela Vlada
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je podnela Vlada
 6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad, koji je podnela Vlada
 7. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva “Elektromreža Srbije”, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)"), koji je podnela Vlada
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke, koji je podnela Vlada
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III, koji je podnela Vlada
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji, koji je podnela Vlada
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu, koji je podnela Vlada
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta, koji je podnela Vlada
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave, koji je podnela Vlada
 26. Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
 27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
 28. Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu, koji je podnelo 11 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 20.04.2023.
Naslov: Redakcija