Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: 24. novembra 2020. godine Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja - Razmatranje predloga zakona


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 24. novembar, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 2.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 3.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 4.  Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 5.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
 6.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 7.  Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je podnela Vlada;
 8.  Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada;
 9.  Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada;
 10.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V", koji je podnela Vlada
 11.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II", koji je podnela Vlada
 12.  Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada
 13.  Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, koji je podnela Vlada
 14. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
 15. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 16. Predlog Odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija (ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku)
 18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPAS (ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku)
 19. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine (ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku)
 20. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine (ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku)

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.11.2020.
Naslov: Redakcija