Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: 22. decembra 2020. godine Osma sednica Drugog redovnog zasedanja - Razmatranje predloga zakona


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 22. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada i

9. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića broj 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.12.2020.
Redakcija