Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • POSEBNE IZJAVE U KOJIMA SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 • ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA

PROPISI:

 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)
 • ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O SUKCESIJI I KONSOLIDACIJI BILATERALNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV REGRUTOVANJA, KORIŠĆENJA, FINANSIRANJA I OBUKE PLAĆENIKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE OKVIRNE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • ZAKON O MEĐUNARODNIM MERAMA OGRANIČAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE - GRADIMO ZAJEDNO - EIB 8 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UREDBA O NAČINU I ROKU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA I NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O ZAJEDNIČKOJ PODRŠCI PROJEKTIMA "REFORMA STRUČNOG OBRAZOVANJA" I "UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI ZA PROJEKAT "PODSTICANJE INVESTICIJA U ENERGETSKU EFIKASNOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE PREKO BANKARSKOG SEKTORA (EKO-KREDITI)" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJTA O DONACIJI DRŽAVE KUVAJT REPUBLICI SRBIJI ZA OBNOVU OD RAZARAJUĆIH POPLAVA KOJE SU POGODILE REPUBLIKU SRBIJU MAJA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PROTOKOL O OBEZBEĐIVANJU FITOSANITARNIH ZAHTEVA IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE ZA VETERINARSKI I FITOSANITARNI NADZOR RUSKE FEDERACIJE, KOD UZAJAMNIH ISPORUKA PROIZVODA SA VISOKIM FITOSANITARNIM RIZIKOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014, 23/2014, 8/2015 i 1/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011 i 9/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015 i 10/2016)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE AFRIČKE UNIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 9. FEBRUARA 2016. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRIZNAVANJE I NAČIN UTVRĐIVANJA PRAVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA UVEĆANU ZARADU - Zakon o policiji: čl. 146 i 147

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA DA OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU OSTVARI PORESKO OSLOBOĐENJE ZA SLUČAJ KOJI ZAKONOM NIJE PROPISAN - Zakon o porezima na imovinu: čl. 10 i 12

VESTI NA DAN 10. FEBRUAR 2016.