Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PRIJAVE ZA POJEDINAČNE OPERATERE
 • OBRAZAC PRIJAVE ZA PROIZVOĐAČE KESA – TREGERICA

PROPISI:

 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 30/2016)
 • ODLUKA O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AP VOJVODINI ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2016)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2016, 6/2016, 22/2016 i 31/2016)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGE SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTE ZA ŽENE I DECU UGROŽENE PORODIČNIM NASILJEM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2016)
 • PROGRAM MERENJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016, 2017. I 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRAĆE RIBNIKAR KOD K.BR. 16 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U VOJVOĐANSKOJ ULICI KOD K.BR. 28 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2016)
 • ZAPISNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE LOZNICE NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015, 38/2015, 4/2016, 7/2016 i 9/2016)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PONTONA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE U VEZI SA ISPUNJENJEM USLOVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA KOJI SADRŽI SAMO KAMATU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Viši sud u Nišu: UTVRĐIVANJE POSTOJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA ĆE OKRIVLJENI OMETATI POSTUPAK UTICANJEM NA SVEDOKE - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 2)

VESTI NA DAN 25. MAJ 2016.