Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • • Obrazac broj 5 - ZAPISNIK O IZVRŠENOM KATASTARSKOM KLASIRANJU ZEMLJIŠTA
 • • Obrazac broj 6 - PREGLED OKVIRNIH KATASTARSKIH KULTURA I KLASA
 • • Obrazac broj 7 - TERENSKI OPIS PEDOLOŠKOG PROFILA

PROPISI:

 • • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA PALJUVI I STUBLENICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2014)
 • • ODLUKA O UPOTREBI I UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MIROVNOJ OPERACIJI UJEDINJENIH NACIJA U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI (MINUSCA) I VOJNOJ OPERACIJI EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI (EUFOR RSA) U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2014)
 • • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014)
 • • PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA ("Sl. list SFRJ", br. 79/91)
 • • UREDBA O USLOVIMA ZA PLOVIDBU I PRAVILIMA PLOVIDBE NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2014)
 • • PLAN MESTA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA ZA OGLAŠAVANJE NA JAVNOJ POVRŠINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 72/2014)
 • • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA FORMIRANJE CENA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 72/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA POTREBE JAVNOG INFORMISANJA OD ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Niša", br. 72/2014)
 • • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Niša", br. 92/2013, 23/2014 i 72/2014)
 • • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NADA NAUMOVIĆ" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2014)
 • • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KAO FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UNAPREĐENJU I RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 19/2014)
 • • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE U JEVREMOVCU - ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2014)
 • • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE U MZ LETNJIKOVAC U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: BLANKETNA DISPOZICIJA KRIVIČNOG DELA NEZAKONIT LOV I NEMOGUĆNOST KVALIFIKOVANJA RADNJI OKRIVLJENOG KAO RADNJI LOVA DIVLJAČI - Zakon o divljači i lovstvu: član 4 tačka 14)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOVLAŠĆENO POSEDOVANJE RADI PROIZVODNJE I STAVLJANJA U PROMET OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246 stav 6
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE KRIVIČNOG DELA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA KADA JE TAKAV ISKAZ DAT U POLICIJI U SVOJSTVU GRAĐANA - Krivični zakonik: član 335 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODBIJANJE PREDLOGA OSUĐENOG ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA ZBOG NEMOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA SVRHE KAŽNJAVANJA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 174e stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OGLAŠAVANJE OKRIVLJENOG KRIVIM ZBOG POSTOJANJA OPRAVDANE SUMNJE DA JE IZVRŠIO KRIVIČNO DELO - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 11)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNJI OKRIVLJENOG KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVO S OBZIROM NA PRIBAVLJENU PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST - Krivični zakonik: član 206
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PREKORAČENJE OPTUŽBE IZMENOM ČINJENIČNOG OPISA KRIVIČNOG DELA POMAGANJE KOD TEŠKOG UBISTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 420 i član 438 stav 1 tačka 9)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRESTANAK PRIVREMENOG ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA ODUSTANKOM JAVNOG TUŽIOCA OD KRIVIČNOG GONJENJA - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 34
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIMENA ZAKONA VAŽEĆEG U VREME IZVRŠENJA POSLEDNJE RADNJE TRAJNOG KRIVIČNOG DELA NAKON KOJE ZAKON NIJE IZMENJEN U KORIST OKRIVLJENOG - Krivični zakonik: član 5 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ZASNIVANJE ODLUKE O ODBIJANJU PREDLOGA OSUĐENOG ZA USLOVNI OTPUST ISKLJUČIVO NA OCENI PROCESA RESOCIJALIZACIJE - Krivični zakonik: član 46

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA NAKNADU ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR PREMA ČLANU 76. ZAKONA O RADU KOJI JE BIO U PRIMENI DO 29. JULA 2014. GODINE - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 3)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU PREGOVORA SA EVROPSKOM UNIJOM I MODALITETI NJEGOVOG UKLJUČIVANJA U KREIRANJE REFORMSKIH KORAKA U OKVIRU POGLAVLJA 23
 • Pitanje i odgovor - PODOBNOST INOSTRANOG JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA ZA UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ZADRŽAVANJA PRAVA I EVENTUALNO UVEĆANJE ZATEČENOG IZNOSA NAKNADE INVALIDA RADA II KATEGORIJE USLED PROMENE RADNOG MESTA KOD POSLODAVCA
 • Pitanje i odgovor - PROCEDURA PRILIKOM DONOŠENJA PRAVILNIKA O RADU KOD JAVNE AGENCIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - MOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA UGOVORA ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA I PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NAKNADE I DRUGIH PRIMANJA PO IZMENJENIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE
 • Stručni komentar - PRESTANAK PORESKOG DUGA OTPISOM KOD SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA ZAKONU O PRIVATIZACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2014
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Septembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VOĐENJA KLASE 9 ZA SVA PROIZVODNA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U 2015. GODINI PREMA NOVOM ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU POSLOVANJA SA INOSTRANSTVOM
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA KORIŠĆENJE FINANSIJSKOG ZAJMA SA KAMATOM OD NEREZIDENTA - STRANOG PRAVNOG LICA

VESTI NA DAN 10. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: