Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za koji su u periodu od 01.08.2018. godine do 30.09.2018. godine izdata rešenja o izmeni i rešenja o dopuni proizvođača


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon) i člana 68. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) izdala rešenje o izmeni proizvođača.

Spisak lekova za koji su u periodu od 01.08.2018. godine do 30.09.2018. godine izdata rešenja o izmeni i rešenja o dopuni proizvođača (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 17.11.2018
Naslov, Obeležavanje: Redakcija