Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REZULTATI OKTOBARSKE ANKETE O INFLACIONIM OČEKIVANJIMA


Rezultati oktobarske ankete pokazuju da su kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede niža nego u septembru, pri čemu su nastavila da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor za godinu dana unapred očekuje inflaciju od 2,8%, dok se očekivana inflacija za dve godine unapred nalazi na centralnoj vrednosti cilja od 3,0%. Inflaciona očekivanja privrednika nešto su niža i iznose 2,4% za godinu unapred, i 2,5% za dve godine unapred.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova za održivi privredni rast.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 17.11.2018.
Naslov: Redakcija