Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU DO KRAJA GODINE U SKUPŠTINI: Nacrtom zakona se, između ostalog, uređuje pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, evidencije, nadzor


Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru do kraja godine nakon javne rasprave i potpunog usklađivanja sa primedbama civinog društva.

Kako je rečeno na okruglom stolu o socijalnom preduzetništvu u Privrednoj komori Srbije (PKS) na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlavanje, boračka i socijalna pitanja, PKS-a, i tridesetak predstavnika NVO sektora.

Predložena novina u Nacrtu je da zaposleni u ovim privrednim društvima imaju pravo glasa u odlučivanju, dok je prema aktuelnom Zakonu o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) to pravo dato samo osnivačima, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić, preneo je Tanjug.

Takođe, Nacrt predviđa da socijalna privredna društva mogu da apliciraju za budžetska sredstva u cilju proširenja svojih kapaciteta, poboljšanju uslova rada...

Ovaj Nacrt zakona pruža mogućnost da se raspisuju takozvane rezervisane javne nabavke na kojima će moći da učestvuju i socijalna preduzeća, rečeno je na okruglom stolu.

Ova mere do sada je bila predviđena samo za preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom odnosno preduzeća "profesionalne rehabilitacije".

"Jedan od razloga donosenje ovog zakona je uspostavljanje pravnog okvira kroz radnu integraciju posebnih grupa građana i obavljanje delatnosti od opsteg interesa", ukazala je Sanja Gavranović, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i nadzorne poslove u Ministarstvu za rad.

Ona kaže da je reč o drugačijim privrednim subjektima, odnosno, o socijalnim privrednim subjektima koji imaju svoju ekonomsku i privrednu fukciju s jedne strane, ali i socijalnu funkciju s druge strane.

"Ovim Nacrtom zakona o socijalnom preduzetništvu teži se uspostavljaju ravnoteže između ekonomske funkcije i društvene funkcije kod socijalnih preduzetnika i socijalnih privrednih subjekata", dodaje Gavranović.

Nacrtom zakona se, između ostalog, uređuje pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, evidencije, nadzor...

Socijalna preduzeća, prema ovom Nacrtu, trebalo bi da imaju najmanje troje zaposlenih, bez obzira da li je reč o stalnom radnom odnosu ili na određeno vreme.

Takođe, da imaju plan razvoja i tehnički neophodne uslove za poslovanje, kao i da obavljaju delatnost od opšteg interesa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.11.2018.
Naslov: Redakcija