Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. MAJ 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IZVEŠTAJ O IMOVINI I PRIHODIMA FUNKCIONERA
 • Obrazac KONTROLNA KNJIGA - za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom
 • Obrazac OBAVEŠTENJE O STUPANJU ODREĐENOG LICA NA FUNKCIJU I PRESTANKU NJEGOVE FUNKCIJE

PROPISI:

 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 19.5.2014.)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 19.5.2014.)
 • PRAVILNIK O NAČINU RASPODELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 34/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O KANALIZACIJI ZA PODRUČJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE I OBRAČUN NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZAKUPNINE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU MIROVNIH VEĆA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2014)
 • ODLUKA O VODOVODU ZA PODRUČJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA RADI KAPITALNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ZBOROVIMA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013 i 16/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽENJU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O NADLEŽNOSTIMA U POSTUPKU PRIBAVLJANJA I RASPOLAGANJA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 17/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE "ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADA ZAJEČARA I GRADA WOODSTOCK-a IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. list grada Zaječara", br. 18/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNE NABAVKE U ORGANIMA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • PROGRAM MERA I RADOVA NA SMANJENJU RIZIKA OD POPLAVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014)
 • REŠENJE O POVERAVANJU POSLOVA "AGENCIJI ZA STRATEŠKI RAZVOJ GRADA ZAJEČARA" DOO ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 20/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: VREME PREDUZIMANJA RADNJE I NASTUPANJA POSLEDICA PREKRŠAJA U POSTUPKU IZVRŠENJA BUDŽETA - Zakon o budžetskom sistemu: član 103
 • Prekršajni apelacioni sud: PROPUST OKRIVLJENOG PRAVNOG LICA DA U PROPISANOM I U NAKNADNO OSTAVLJENOM ROKU OD STRANE UPRAVE ZA VANREDNE SITUACIJE IZVRŠI ZAKONSKU OBAVEZU - Zakon o zaštiti od požara: član 40 stav 3 i član 82 stav 1 tačka 10) i stav 3
 • Prekršajni apelacioni sud: ODNOS PRAVNE OCENE PREKRŠAJA I NJEGOVOG ČINJENIČNOG OPISA U IZRECI SUDSKE ODLUKE - Zakon o fiskalnim kasama: čl. 18 i 38
 • Prekršajni apelacioni sud: MOGUĆNOST ODUZIMANJA PREDMETA PREKRŠAJA OD VLASNIKA KAO I OD NEVLASNIKA POD ZAKONOM PROPISANIM USLOVIMA - Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: član 6a stav 1 i član 53 stav 1 tačka 6) i stav 2
 • Prekršajni apelacioni sud: IZRICANJE OPOMENE UMESTO NOVČANE KAZNE PORESKOM OBVEZNIKU KOJI NIJE PODNEO PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 180 tačka 6)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ZAKONSKA ZABRANA PREINAČENJA PRESUDE U PONOVLJENOM POSTUPKU NA ŠTETU OPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 453
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSTUPANJE SUDA PO PREDLOGU ODBRANE ZA ZAMENU PRITVORA BLAŽOM MEROM - Zakonik o krivičnom postupku: član 467 stav 4
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOST SHODNE PRIMENE U SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU ZAKONSKIH ODREDBI KOJE SE ODNOSE NA REDOVNI POSTUPAK - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 336 i 495
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NADLEŽNOST VIŠEG SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 1 tačka 8)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZOSTANAK OBRAZLOŽENJA PRESUDE U ODNOSU NA IZREČENU KRIVIČNU SANKCIJU - Zakonik o krivičnom postupku: član 429 stav 1 tačka 2)
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NAČIN UMANJIVANJA NETO PRIHODA U JAVNOM SEKTORU KOJI SE ISPLAĆUJE U VIŠE DELOVA ZA JEDAN MESEC ILI ODJEDNOM ZA CEO MESEC - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 3
  • Ministarstvo finansija: OBAVEZNA PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA NAKNADU ŠTETE U VISINI IZGUBLJENE ZARADE ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 3)
  • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA U SLUČAJU KADA SE PREKO OPERATORA DAJE HUMANITARNA POMOĆ SLANJEM SMS PORUKA ILI POZIVANJEM ODREĐENIH TELEFONSKIH BROJEVA (TZV. HUMANITARNIH BROJEVA) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
  • Ministarstvo finansija: USLOV KOJI TREBA DA ISPUNI PRAVNO LICE DA BI SE SMATRALO DA POSLUJE U USLOVIMA TRŽIŠNE KONKURENCIJE U SMISLU ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1 stav 1 tačka 3)
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O IZVOZU POŠILJKI I PRATEĆIH PREDMETA KOJE PODLEŽU VETERINARSKO SANITARNOJ KONTROLI PREKO GRANIČNOG PRELAZA KOTROMAN - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli: tačka 1

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. MAJ 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KOMENTAR STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINA
  • Stručni komentar - PRAVO STRANACA DA STIČU PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA
  • Pitanje i odgovor - DOSTAVLJANJE OBRAČUNA ZARADE ZAPOSLENIMA I OVERA EVIDENCIJE ZARADE
  • Pitanje i odgovor - KONSTITUISANJE SKUPŠTINE ZGRADE OD STRANE VLASNIKA STANOVA
  • Pitanje i odgovor - MANDAT PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ZGRADE
  • Pitanje i odgovor - PRAVILNO OGLAŠAVANJE AKCIJE KOJA PODRAZUMEVA ODREĐENO SNIŽENJE NEKOG PROIZVODA PUTEM REDOVNOG LIFLETA I NEZAKONITOST OBRAČUNAVANJA POPUSTA NA KASI

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS E-PRESS PARAGRAF

  • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPLATU POTRAŽIVANJA PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU RADI EVIDENTIRANJA POTRAŽIVANJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
  • Pitanje i odgovor - NAČIN VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA U USTANOVI OBRAZOVANJA PROTIV ZAPOSLENOG PRIVREMENO SPREČENOG ZA RAD

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA PROMENE UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU KADA NA NEKOJ NEPOKRETNOSTI PRESTANE PORESKA OBAVEZA ZA OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE
  • Stručni komentar - PDV TRETMAN USLUGE POSREDOVANJA
  • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj II 2014. godine •
  • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj II 2014. godine •

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - CARINSKI ORGAN KAO OVLAŠĆENI PODNOSILAC ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA: • Primena Zakona o prekršajima •
  • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM POVRAĆAJA AVANSNIH SREDSTAVA OD STRANE NEREZIDENTA, S OBZIROM DA NE POSTOJI MOGUĆNOST ZA REALIZACIJU SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA

  VESTI NA DAN 26. MAJ 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: