Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 10 - PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA
 • Obrazac 11 - EVALUACIJA PREDLOŽENOG PROGRAMA
 • Obrazac 7 - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA
 • Obrazac 8 - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA KAMPA PERSPEKTIVNIH SPORTISTA
 • Obrazac 9 - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE-OPREMANJA-ODRŽAVANJA SPORTSKOG OBJEKTA


 • PROPISI:

  • LAW ON NATIONAL COUNCILS OF NATIONAL MINORITIES ("Official Herald of the Republic of Serbia", No. 72/2009, 20/2014 - decision of the Constitutional Court and 55/2014)
  • PRAVILNIK O MINIMUMU RADNE DOKUMENTACIJE KOJA ČINI SADRŽAJ REVIZORSKE METODOLOGIJE
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSLOBAĐANJE POLAGANJA TEORIJSKOG ISPITA, ODNOSNO DELA ISPITA PREDVIĐENIH PROGRAMOM KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR
  • PROGRAM KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI - LOKALNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 12/2010, 32/2011 i 21/2014 - dr. odluka)
  • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2014)
  • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICA U SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2014)
  • ODLUKA O RESTAURACIJI I PREMEŠTANJU SPOMENIKA - SKULPTURE SVETO TROJSTVO ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2014)
  • ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2013 i 34/2014)

  SUDSKA PRAKSA:

  • Privredni apelacioni sud: DOZVOLJENOST ŽALBE PODNETE PO POGREŠNOM UPUTSTVU SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 478
  • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE NEVRŠENJEM PRAVA IZ UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 444 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: NAVOĐENJE ODREDBI PRIMENJENOG MATERIJALNOPRAVNOG PROPISA U OBRAZLOŽENJU PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 355 stav 4
  • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ISKLJUČENJA IZ OPŠTE UPOTREBE REČI KOJA PREDSTAVLJA DEO ZAŠTIĆENOG ZNAKA UKOLIKO IMA UOBIČAJENO ZNAČENJE - Zakon o žigovima: član 72
  • Privredni apelacioni sud: NEOPHODNOST OBRAZLAGANJA BITNE SLIČNOSTI SUPROTSTAVLJENIH ZNAKOVA U OBRAZLOŽENJU PRESUDE KOJOM JE UTVRĐENA POVREDA ŽIGA - Zakon o parničnom postupku: član 355 stav 4
  • Privredni apelacioni sud: NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE U SPORU MALE VREDNOSTI ZBOG POGREŠNE PRIMENE MATERIJALNOG PRAVA - Zakon o parničnom postupku: čl. 390 i 394 i član 479 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: NOVČANA NAKNADA TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA KAO OBAVEZA ZASNOVANA NA PRIMENI PROCESNOG ZAKONA - Zakon o obligacionim odnosima: član 1 i član 277 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: PRIJEM ISPUNJENJA BEZ ZADRŽAVANJA PRAVA NA KAZNU UGOVORENU ZBOG DOCNJE IZVOĐAČA RADOVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 270 i član 273 stav 5
  • Privredni apelacioni sud: PROCESNA PRAVILA PO PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE PRE POKRETANJA SPORA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 257, 259, 261 i 285
  • Privredni apelacioni sud: SHODNA PRIMENA ODREDBI O OGRANIČENJU AUTORSKOG PRAVA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 127

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 12
  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKOG LICA STRANOG REZIDENTA ZA DOHODAK KOJI NIJE OSTVAREN NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 8

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. OKTOBAR 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PRAVILA O RAČUNANJU ROKOVA U VEZI SA OCENOM RAZUMNOSTI DUŽINE SUDSKIH POSTUPAKA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
  • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST SUDA ZA OCENU ZAKONITOSTI REŠENJA O IZBORU, IMENOVANJU ILI RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
  • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST VOĐENJA UPRAVNOG SPORA AKO SU SE STRANKE ODREKLE PRAVA NA ŽALBU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
  • Stručni komentar - OBAVEZA UPLATE DELA DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA U REPUBLIČKI BUDŽET PREMA ZAKONU O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU I ZAKLJUČKU VLADE RS OD 3.10.2014. GODINE: • Rok za uplatu do 30. novembra 2014. godine •

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 105/2014
  • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA SA ASPEKTA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - VIRTUELNE/DIGITALNE VALUTE - RIZICI I PREDNOSTI KUPOVINE I PRODAJE BITKOINA: • U Beogradu je nedavno predstavljen prvi Bitcoin uređaj ATM koji će raditi na principu globalne menjačnice za trgovinu ovom valutom •
  • Pitanje i odgovor - OBAVEZA POVRAĆAJA VIŠE ISPLAĆENIH SREDSTAVA PO OSNOVU SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO NA DEVIZNI RAČUN NALOGODAVCA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

  • Pitanje i odgovor - ISPLATA DIVIDENDE I OBAVEZA DOSTAVLJANJA AKCIONARIMA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

  • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POPUNJAVANJE KNJIGE EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA - OBRASCA KEPU: • Popunjavanje Knjige evidencije u centralnom magacinu i otpremnim centrima kod istog privrednog subjekta, u slučaju komisione prodaje i maloprodajnom objektu •
  • Pitanje i odgovor - UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ

  VESTI NA DAN 09. OKTOBAR 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: