Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA STANDARD & POOR’S POPRAVILA IZGLEDE ZA POVEĆANJE KREDITNOG REJTINGA SRBIJE


Rejting agencija Standard & Poor’s popravila je izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa “stabilnih” na “pozitivne” i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou BB.

Prema navodima agencije Standard & Poor’s, odluka o popravljanju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu snažnog privrednog rasta i rezultata monetarne politike u pogledu očuvanja cenovne i finansijske stabilnosti.

Obrazlažući popravljanje izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije, ova agencija posebno ističe mere kojima je centralna banka povećala kredibilitet i efikasnost monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Prema oceni agencije, inflaciona očekivanja su usidrena, režim deviznog kursa je relativno fleksibilan, a finansijski sektor je dodatno ojačan, uz snažan pad problematičnih kredita i rast kreditne aktivnosti.

U svojoj odluci, agencija Standard & Poor’s posebno naglašava kredibilitet i operativnu nezavisnost Narodne banke Srbije. Ocenjuje da su adekvatne odluke monetarne politike u režimu ciljanja inflacije, koje za rezultat imaju višegodišnje uspešno očuvanje niske i stabilne inflacije, usidrile inflaciona očekivanja. I prema mišljenju ove agencije, inflacija će ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5% u srednjem roku. Ističući uspeh Narodne banke Srbije u sprovođenju režima inflacionog targetiranja, agencija Standard & Poor’s naglašava i očuvanu relativnu stabilnost deviznog kursa. Pored ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija, ovakav režim deviznog kursa omogućava i povećanje otpornosti Srbije na potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja i istovremeno doprinosi razvoju domaćeg finansijskog tržišta.

Ocenjujući kretanja u bankarskom sektoru, Standard & Poor’s naglašava rezultate ostvarene na planu smanjenja problematičnih kredita. Njihovo stanje više je nego prepolovljeno od primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita, kao rezultat stalnih regulatornih unapređenja koja donose Narodna banka Srbije i Vlada Srbije. U kontekstu bankarskog sektora, njegove stabilnosti i doprinosa rastu, agencija ukazuje i na rast kreditne aktivnosti, kao i na odlične pokazatelje adekvatnosti kapitala i likvidnosti.

Agencija Standard & Poor’s u 2018. očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od 4,2%, što je najviši rast u prethodnih deset godina. Imajući u vidu očuvanu makroekonomsku stabilnost, izvesnost poslovanja i snažan rast investicija, ova agencija očekuje da će privredni rast i u narednim godinama ostati stabilan, vođen investicijama, snažnim rastom izvoza i povoljnim uslovima na tržištu rada. U tom kontekstu, agencija navodi i kvalitet radne snage, povoljne izglede za nastavak priliva stranih direktnih investicija i dalje očuvanje stabilnosti javnih finansija. Mogućnost za dodatno ubrzanje privrednog rasta Standard & Poor’s vidi u nastavku sprovođenja strukturnih reformi i povećanju stope aktivnosti na tržištu rada, čemu će doprineti i nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kao i novi aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u formi instrumenta za koordinaciju politika.

Agencija je konstatovala i višegodišnju posvećenost Vlade Srbije fiskalnoj konsolidaciji, koja je za rezultat imala suficit budžeta opšte države i smanjenje javnog duga, u čemu je važnu ulogu imala i politička stabilnost. Agencija očekuje da će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu nastaviti da se smanjuje i u narednim godinama.

U svojoj odluci, Standard & Poor’s ističe da je Srbija znatno napredovala na planu smanjenja spoljne neravnoteže, pre svega zbog izvoza, koji je udvostručen u periodu od 2010. do 2017, i koji će i narednih godina nastaviti da raste po visokim stopama. Agencija posebno ističe dinamičan razvoj sektora za informacione i komunikacione tehnologije i sve veće uključivanje domaće privrede u svetske proizvodne lance. Naglašava i visok neto priliv stranih direktnih investicija, za koji ocenjuje da će i u narednim godinama u potpunosti pokrivati tekući deficit i nastaviti da doprinosi izgradnji izvoznih kapaciteta. Agencija ocenjuje da su investicije u prerađivačku industriju jedan od pokretača dinamičnog rasta izvoza, što očekuje da će biti i u narednom periodu.

Uzimajući u obzir postignute rezultate, agencija Standard & Poor’s ocenjuje da bi rejting Srbije mogao biti povećan u narednih dvanaest meseci ukoliko se nastavi snažan privredni rast, uz smanjenje javnog duga i očuvanje spoljne održivosti.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.12.2018.