Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U BEOGRADU ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFRENCIJA “PRIMENA MEHANIZAMA PREVENCIJE KORUPCIJE”: Najavljeno donošenje novog Zakona o sprečavanju korupcije, kojim će biti bliže uređena pravila o sprečavanju sukoba interesa, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, kao i pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za borbu protiv korupcije


Korupcija je kancer savremenog društva protiv kojeg se treba boriti na svim nivoima, budući da podriva demokratske vrednosti, vladavinu prava, pri tome ugrožavajući bezbednost i otežavajući ekonomski rast i razvoj, rekla je danas ministarka pravde Nela Kuburović na međunarodnoj konfrenciji “Primena mehanizama prevencije korupcije” koja je od 13. do 14. decembra održana u Beogradu.

Ministarka Kuburović je ukazala da je korupcija najopasniji neprijatelj napretku države i društva, a da novčana sredstva koja se potroše na korupciju, zapravo pripadaju školama, bolnicama, građanima.

“Borba protiv korupcije je izazov svake Vlade i podrazumeva sistemski i sveobuhvatni pristup uspostavljanja mehanizama borbe - represivih i preventivnih na svim nivoima”, ukazala je Kuburović. Takođe, ona je dodala da se opipljivi rezultati mogu postići isključivo ako postoji čvrsta politička volja i odlučno rukovođenje i podsetila da je Vlada Republike Srbije borbu protiv korupcije postavila kao jedan od najvažnijih političkih ciljeva.

Ministarka Kuburović je ukazala da je u prethodne dve godine u Srbiji donet set anti-korupcijskih zakona, među kojim je Zakon o organizaciji i nadležnosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, čija je primena otpočela 1. marta ove godine. Ona je istakla da je Srbija, zahvaljujući tom zakonu, po prvi put dobila četiri regionalna centra za borbu protiv korupcije - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, a da su zajedno sa izmenema Krivičnog zakonika, čime su uvedena nova krivična dela sa koruptivnim elementom, policija, tužilaštva i sudovi dobili moćno oružje, kada je u pitanju represivna borba.

Govoreći o zakonskim preventivnim rešenjima, Kuburović je podsetila da je Narodna skupština Republike Srbije početkom novembra 2018. godine usvojila Zakon o lobiranju, koji uvodi novine u pravni sistem Srbije i značajno proširuje ulogu Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe, ona je ukazala da je pored Zakona o lobiranju, donet i novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

“Uskoro se očekuje donošenje i novog Zakona o sprečavanju korupcije, kojim se bliže uređuju pravila o sprečavanju sukoba interesa, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, kao i pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za borbu protiv korupcije”, rekla je Kuburović i podsetila da usvajanjem ovog zakona, Srbija ispunjava jednu od GREKO proporuka.

“Vlada Republike Srbije je ovakvim zakonskim uređenjem obezbedila efikasan normativni okvir za borbu protiv korupcije”, ukazala je Kuburović i zaključila da je borba protiv korupcije pravo, ali i obaveza svakog pojedinca u savremenom demokratskom društvu.

Konferencija “Primena mehanizama prevencije korupcije” organizovana je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, a u okviru predsedavanja Republike Italije OEBS-om.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 15.12.2018.
Naslov: Redakcija