Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - REVERS ZA ČITAČ KARTICA "GEMPC USB-SL" RADI KORIŠĆENJA SIB
 • Obrazac - ZAHTEV ZA IZDAVANJE SMART KARTICE
 • Obrazac - ZAHTEV ZA OPOZIV KORISNIČKOG SERTIFIKATA

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA "ENGLESKO-JUGOSLOVENSKE DEČIJE BOLNICE" U SREMSKOJ KAMENICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE "MIHAJLO PUPIN" U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE ARHITEKTE JOVANA ILKIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2008, 86/2011 - sporazum i 95/2013 - odluka US)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2012)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2012)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011 i 46/2014 - sporazum)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2012, 94/2012 i 64/2013)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 9/2012 - sporazum)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009, 114/2012 - sporazum i 118/2012 - ispr.)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007, 7/2010 i 13/2013)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013, 24/2014, 33/2014, 50/2014, 71/2014, 86/2014, 142/2014, 146/2014 - ispr. i 9/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014 i 9/2015 - ispr.)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2015)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2004, 108/2004, 92/2005, 113/2013 i 9/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 19/2012)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2013 i 10/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU U LOZNICI ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2014)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2014 i 10/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013, 2/2014 i 10/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU MERA ZA SPREČAVANJE ODLIVA STANOVNIŠTVA U GORNJEM JADRU ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU REVIZIJE STRATEGIJE LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA I ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list Grada Loznice", br. 10/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2012)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: VRSTA POREZA KOJI SE PLAĆA ZA IZVRŠENU USLUGU STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE RADNE SNAGE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12 stav 3 tačka 4) podtačka (9)
 • Upravni sud: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZARADU I NAKNADU ZARADE U STEČAJNOM POSTUPKU - Zakon o radu: čl. 124, 125 i 139
 • Upravni sud: PREKID ZASTARELOSTI UTVRĐIVANJA PORESKE OBAVEZE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114d
 • Upravni sud: PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA - Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti: član 4
 • Upravni sud: NEUREĐENOST NAČINA POSTUPANJA PORESKIH OBVEZNIKA PRILIKOM IZVOZA DOBARA NA TERITORIJU KOSOVA I METOHIJE - Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244: član 10 stav 4
 • Upravni sud: DEJSTVO ZAKLJUČKA PRIVREDNOG SUDA O LISTI UTVRĐENIH I OSPORENIH POTRAŽIVANJA - Zakon o radu: čl. 125 i 139
 • Upravni sud: BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA PROPISIVANJE MEDICINSKO-TEHNIČKOG POMAGALA - Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja: čl. 2 i 6
 • Privredni apelacioni sud: PROMENA PRAVNE FORME PREDUZETNIKA U PRAVNU FORMU PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 52 tačka 8)
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK STATUSA PREDUZETNIKA I UPIS U REGISTAR PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 52 tačka 8)
 • Apelacioni sud u Beogradu: TOK ROKOVA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 360, 371 i 388
 • Apelacioni sud u Beogradu: RASPOLAGANJE IMOVINOM PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO SOPSTVENOM IMOVINOM - Zakon o privrednim društvima: član 15
 • Apelacioni sud u Beogradu: PREINAČENJE TUŽBE ISTICANJEM ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 361 stav 1 i član 376
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEDOSTATAK OSNOVA ZA STICANJE STANARSKOG PRAVA NAKON SMRTI BRAČNOG DRUGA - Zakon o stambenim odnosima: član 15 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija: PRAVO POTROŠAČA DA RASKINE UGOVOR ZA ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE - Zakon o zaštiti potrošača: čl. 88 i 89
 • Uprava carina: OBJAŠNJENJE ZA PRIMENU SISTEMA TIR KOJE SE PRIMENJUJE OD 25. JANUARA 2015. GODINE - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), sa prilozima: član 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 02. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 9/2015 • Razlog donošenja Programa jeste povećanje mogućnosti za pozitivno okončanje postupka privatizacije •
 • Pitanje i odgovor - OCENA BITNE POVREDE POSTUPKA U VEZI SA NEDOSTATKOM STRANAČKE SPOSOBNOSTI OD STRANE DRUGOSTEPENOG SUDA
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE TUŽBE UGOVORENOM MESNO NADLEŽNOM SUDU
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA OBRADU JMBG OD STRANE PORESKE UPRAVE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA, NAPLATE I KONTROLE POREZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. JANUARA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM U BEOGRADU 21.1.2015. GODINE NA TEMU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
 • Stručni komentar - REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - IZVEŠTAVANJE O UGOVORIMA O JAVNIM NABAVKAMA PO KOJIMA SU IZVEDENI RADOVI U 2014. GODINI, ALI NIJE IZVRŠENO PLAĆANJE PO OKONČANOJ SITUACIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UVOZA ZA TUĐI RAČUN I OBAVEZA PREMA UVOZNIKU • Računovodstveno-poreski aspekt •
 • Stručni komentar - USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA: • Osnovica se primenjuje za isplate u februaru, martu i aprilu 2015. godine •
 • Stručni komentar - INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U DECEMBRU 2014. GODINE
 • Stručni komentar - PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI U DECEMBRU 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - UKALKULISANI A NEPLAĆENI IZNOS POREZA PO ODBITKU I IZNOS POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KAO PORESKI (NE)PRIZNAT RASHOD

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Februar 2015. godine •
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Decembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST REALIZACIJE PRENOSA POTRAŽIVANJA REZIDENTA OD NEREZIDENTA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE NA REZIDENTA - FIZIČKO LICE
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA UVOZ PREDMETA DOMAĆINSTVA UZ KORIŠĆENJE POVLASTICE ZA STRANO LICE KOJE JE DOBILO DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - UJEDNAČAVANJE KRITERIJUMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA PREDUZETNIKA - PETA GRUPA: • Usaglašavanje stavova u vezi utvrđivanja mesečne akontacije obaveze poreza u 2014. godini koje su u različitim iznosima utvrđene po nadležnim opštinama
 • Pitanje i odgovor - PRAVO PORESKE UPRAVE DA NA INTERNET STRANICI OBJAVLJUJE PIB (JMBG) PORESKIH OBVEZNIKA KOJIMA JE DOSTAVLJANJE PORESKOG AKTA IZVRŠENO I BROJA PORESKOG AKTA ČIJE JE DOSTAVLJANJE IZVRŠENO

VESTI NA DAN 02. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: