Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA: Problematično ulaganje gotovine u građevinarstvo i trgovinu automobilima, poslovanje preko nerezidentnih računa, poreske utaje i kripto valute


Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija u izveštaju o radu za 2018. godinu navela je trendove i izazove u borbi protiv pranja novca ubrajajući tu ulaganje gotovine u građevinarstvo i trgovinu automobilima, poslovanje preko nerezidentnih računa, poreske utaje i kripto valute.

Ulaganje gotovine nepoznatog porekla u građevinski sektor i sektor nepokretnosti pojava je koju Uprava opisuje kao "ustaljeni trend investiranja gotovine, ili novca koji potiče iz nepoznatog porekla, kao i od organizovanog kriminala, ili pojedinaca kriminalaca".

Uprava navodi i finansijske operacije preko nerezidentnih računa kao "trend transfera novca preko nerezidentnih računa stranih pravnih i fizičkih lica u bankarskom sektoru Republike Srbije", a sumnja je da se to čini kroz specifične trgovinske poslove za određene robe ili usluge "koji se fiktivno koriste da li za karusel prevare, ili čisto pranje para, ili kombinovano".

U Izveštaju se navodi i da postoji trend uočavanja sumnje na krivična dela privrednog kriminala - poreske utaje i dodaje da su i "dalje prisutne pojave simulovanih poslova, fiktivne radnje prenosa novac i izvlačenje gotovine preko računa fizičkih lica i preduzetnika".

Za nezakonito izvlačenje novca domaćih privrednih društava u međunarodnom platnom sistemu navodi se da "profesionalno organizovane kriminalne grupe kreiraju nove i složenije modalitete izvlačenja novca".

Uprava kod spoljnotrgovinskih poslova navodi pojavu "cirkulacija značajno gotovinskog novca u poslovima sa uvozom i prometom raznih tipova automobila na domaćem tržištu" i dodaje da je uvoz polovnih automobila i tokom 2018. godine bio izuzetno visok.

U sferi uvoza i prometa automobilima su uočeni i trendovi visokih gotovinskih pozajmica radi pokrića likvidnosti po računu u smislu plaćanja nastalih obaveza jer "iskazani prilivi od uplate pazara ili priliva na račune nikako ne mogu pokriti nastale obaveze" što otvara sumnje na "lažno i štimovano iskazivanje poslovanja", a kako se navodi trend će se verovatno nastaviti jer je najavljen dalji uvoz automobila.

Kao hipotetička pretnja za pranje novca navedene su i kripto, odnosno "virtuelne valute", jer je njihova fluktuacija učestala i naglo raste ili opada, a monetarne vlasti zabrinjava ogromna količina novca koja se konvertuje u kripto valute.

Dodatna pretnja kod kripto valuta je prilična anonimnost u lancu trgovanja i posedovanja virtuelnih novčanika što je primamljiva prilika kriminalnim organizacijama da iskoriste za pranje novca, a Uprava smatra da bi trebalo raditi na identifikaciji nosioca posla, učesnika u trgovanju, te praćenju i kontrole kretanja tokova novca.

Kod digitalne ekonomije, odnosno poslovanja preko IT platformi kao problem je uočena moguća nepotpuna identifikacija klijenata, a problemi mogu nastati i zbog brzine operacija i frekvenciji klijenata pa se očekuje od regulatora da ulože napor u tumačenju i regulisanju ovih novih proizvoda.

Prekogranične pretnje Uprava opisuje kroz sumnjive reeksportne poslove za koje nema realnog pokrića u robama, kao i poslovi "fiktivnih" prekograničnih transfera, a postoji i verovatnoća PDV prevara u okviru zemalja EU.

Nisu isključene ni "igre" povezanih lica u vezi sa transfernim cenama da bi se izigrao poreski sistem, navodi se u izveštaju i dodaje da postoji potreba bliže međunarodne saradnje da bi se ovo predupredilo.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.04.2019.
Naslov: Redakcija