Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: Banke obavezne da ugase tekući račun u roku od mesec dana od dana dobijanja zahteva za gašenje


Iako je gašenje tekućeg računa besplatno, mnogi klijenti to ne učine, te kasnije imaju problem sa kreditnom istorijom i odobravanjem novih kredita i lizinga, upozorava Nikola Đukić iz Narodne banke Srbije (NBS).

"Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS se sreće sa velikim brojem prigovora korisnika tekućih računa koji nisu aktivni, a građani najčešće do tog saznanja dolaze kada im o zahtevu za kredit stigne obrazloženje o odbijanju zahteva zbog postojanja dugovanja u kreditnom birou", kaže Đukić.

On ističe da istraživanja NBS pokazuju da čak petina ukupnog broja korisnika ima neaktivne tekuće račune koji nisu korišćeni više od 6 meseci, dok je trećini ispitanika nepoznato da li imaju obavezu plaćanja naknade za održavanje tekućeg računa.

"Praksa pokazuje da građani po inerciji potpisuju ugovore o otvaranju tekućeg računa, a da ne čitaju njegove odredbe", kaže Đukić i dodaje da se održavanje tekućeg računa plaća bez obzira na to da li je na tom računu bilo prometa ukoliko je korišćenje tekućeg računa uslovljeno plaćanjem naknade za održavanje.

"Ukoliko obaveze nisu izmirivane određeni period, a račun je doveden u nedozvoljeno prekoračenje, banka će to dugovanje prijaviti Kreditnom birou", objašnjava Đukić i dodaje da je za svakog građanina kojem je potreban kredit neophodan preduslov da ima urednu kreditnu istoriju.

"Ugovori koji su korisnici potpisivali sa bankama često nisu imali odredbe o obaveštavanju ili su podrazumevali da korisnici izvode preuzimaju sa šaltera banke. Međutim, banke sada imaju obavezu da svoje korisnike obaveštavaju o stanju na tekućem računu", kaže Đukić i dodaje da Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) banke obavezuje da ugase tekući račun u roku od mesec dana od dana dobijanja zahteva za gašenje.

On savetuje građane da iskoriste svoje pravo i besplatno ugase neaktivne tekuće račune i naglašava da zahtev podnesu u pisanoj formi kako bi o tome imali dokaz.

Izvor: Vebsajt RTV, Đuro Vukelić, 08.04.2019.
Naslov: Redakcija