Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1 - IZRAČUNAVANJE PROSEČNE UPOREDIVE CENE LEKA NA VELIKO U UPOREDIVIM ZEMLJAMA IZ ČLANA 5. STAV 2. UREDBE
 • OBRAZAC 2 - UPOREDIVE CENE LEKA NA VELIKO U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE IZ ČLANA 5. ST. 5. I 6. I ČLANA 11. UREDBE

PROPISI:

 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • ODLUKA O DUŽINI TRAJANJA FAZA TRGOVANJA - od 25. septembra 2015. godine -
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD STRANE OSOBE KOJA SE KREĆE UZ POMOĆ PSA VODIČA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA NA LISTU OCENJIVAČA, PROGRAMU OBUKE ZA OCENJIVAČE, ETIČKOM KODEKSU LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODOBRAVANJA UDŽBENIKA I POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU RUKOPISA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA VEĆEG OD 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013 i 87/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA LICU ZADUŽENOM ZA ODRŽAVANJE TERETNIH KOLA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA UPIS U NACIONALNI REGISTAR ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA NADZOR BEZBEDNOSNOG UČINKA NAKON IZDAVANJA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ILI SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2015)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA NAMENJENIH ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 35/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: VALJANOST IZREKE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 12)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: JAVNO PREDUZEĆE KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI KOJIMA UPRAVLJA - Zakon o porezima na imovinu: član 2

VESTI NA DAN 21. OKTOBAR 2015.