Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 1.5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTRANE KOJE NISU OBUHVAĆENE OBRASCIMA PO 1.1 DO PO 1.4
 • OBRAZAC PO 2.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE - OPŠTI PODACI
 • PODACI O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM

PROPISI:

 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)
 • ODLUKA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 42/2007, 126/2007, 20/2008, 12/2009, 78/2014 i 93/2015)
 • STRATEGIJA UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2014, 54/2014 - ispr., 29/2015 i 42/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014, 32/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 33/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 33/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 33/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 32/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 32/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 11/2014, 7/2015 i 10/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2012, 4/2015 i 10/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I MERAMA ZA UKLANJANJE OBJEKTA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2010 i 10/2015)
 • REŠENJE O ODOBRENJU CENA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA POSTUPAKA PRIZNANJA STRANIH SUDSKIH ODLUKA - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 101 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA DA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SVOJIM AKTOM PROPIŠE OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE DOŠLO DO EKOLOŠKOG ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA - Zakon o porezima na imovinu: član 12

VESTI NA DAN 18. NOVEMBAR 2015.