Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O UPISNIKU I PLOVIDBENOJ DOZVOLI ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007 i 29/2016 - dr. pravilnik)
 • POKRAJINSKA UREDBA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 45/2015 i 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI IDENTIFIKACIONE KARTICE POLJOPRIVREDNOG SAVETODAVCA, KAO I NAČINU NJENOG KORIŠĆENJA, IZDAVANJA I PONIŠTAVANJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst i 1/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2016)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 1/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK DIMNIČARSKIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2016)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, TEHNIČKOG SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2016)
 • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SOMBORA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA RACIONALIZACIJU ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SOMBORA, RASPISANIH ZA 24.04.2016. GODINE ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA UŽICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 4/2016)
 • ODLUKA O PREVOZU DECE I UČENIKA ("Sl. list grada Užica", br. 2/2016)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU FEDERALNE AGENCIJE ZA PITANJA ZAJEDNICE NEZAVISNIH DRŽAVA, SUNARODNIKA U RASEJANJU I ZA MEĐUNARODNU DRUŠTVENU SARADNJU - PREDSTAVNIŠTVO U REPUBLICI SRBIJI I GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 4/2016)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 5/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 14/2013, 26/2015 i 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: RAZLOG ZA ODBACIVANJE TUŽBE ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN ZARADE LICA UPUĆENOG NA RAD U INOSTRANSTVO - Zakon o porezu na dohodak građana: član 15b

VESTI NA DAN 23. MART 2016.