Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1. - POTVRDA O ZAVRŠENOJ TEORIJSKOJ OBUCI
 • Obrazac 2. - POTVRDA O BROJU ČASOVA TEORIJSKE OBUKE
 • Obrazac 5. - POTVRDA O BROJU ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 7. JUNA 2015. GODINE -"Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JUNA 2015. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM PLATNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 115/2013, 5/2014, 12/2014, 52/2014, 132/2014, 30/2015 i 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE BITNIH PLATNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA I UNAPREĐIVANJA STABILNOG I SIGURNOG RADA PLATNOG SISTEMA I IZVEŠTAVANJU NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O POČETNOM KAPITALU I MINIMALNOM KAPITALU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PLATNIH SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI KROZ UNAPREĐENJE STRUČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA LJUDSKIH KAPACITETA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015) ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA, NAČINU ODREĐIVANJA OVLAŠĆENOG LICA KOD POSLODAVCA, KAO I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA UNUTRAŠNJE
 • UZBUNJIVANJE KOD POSLODAVCA KOJI IMA VIŠE OD DESET ZAPOSLENIH ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015)
 • PRAVILNIK O REGLOSKOPIMA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2015 i 49/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: ZNAČAJ JAVNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA I OBJAVLJIVANJA PRESUDE - Krivični zakonik: član 42

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA HRANE I PIĆA KOJI PREDSTAVLJA DEO NAKNADE ZA RAD ANGAŽOVANIH IZVRŠILACA POSLA (PREDUZETNIKA) - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 7

VESTI NA DAN 08. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: