Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA - DODATAK (ID-G1-d)
 • MESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU INVESTICIONOG DRUŠTVA (ID-M1)

PROPISI:

 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE RADIODIFUZNE DELATNOSTI "RADIO BAČKA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, NI D.O.O. "NAŠ GLAS", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10275/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3407/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0286/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD - VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AGRORAZVOJ - VALJEVSKE DOLINE", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: ODRŽAVANJE ROČIŠTA I ODBAČAJ TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tačka 7)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE ŠTA SE SMATRA POSLOVNIM PRIHODOM PRAVNOG LICA KOJE PRUŽA USLUGE DISTRIBUCIJE MEDIJSKIH SADRŽAJA - Međunarodni računovodstveni standard MRS 18 Prihodi

VESTI NA DAN 08. JANUAR 2016.