Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI


 • OBRAZAC BR. 8 - EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI I KRAJNJEM KORISNIKU
 • OBRAZAC BR. 9 - EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE I KRAJNJEM KORISNIKU


 • PROPISI:

  • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/1384 OD 10. AVGUSTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/1385 OD 10. AVGUSTA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 15. SEPTEMBRA 2015. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)
  • ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr.)
  • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLICA, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA U GRADU SMEDEREVU ZA PERIOD 2015-2019. GODINE ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015)
  • ODLUKA O GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013 i 5/2015)
  • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst i 5/2015)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 i 5/2015)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 - prečišćen tekst i 5/2015)
  • ODLUKA O PRAVIMA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2013 i 5/2015)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA RADNIČKOG UNIVERZITETA U SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014 i 5/2015)

  SUDSKA PRAKSA:

  • Vrhovni kasacioni sud: VINOST KAO NEOPHODAN ELEMENT ZA UTVRĐIVANJE KRIVICE OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 491

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET USLUGE DAVANJA U ZAKUP POLIGONA ZA OBUKU VOZAČA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

  VESTI NA DAN 16. SEPTEMBAR 2015.