Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
 • IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA
 • IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 184/2015 OD 2. FEBRUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 185/2015 OD 2. FEBRUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/183 OD 2. FEBRUARA 2015. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE (EZ) BR. 635/2005 U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/20 OD 5. JANUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/21 OD 5. JANUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/22 OD 5. JANUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/23 OD 5. JANUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 221/2015 OD 10. FEBRUARA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2015)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 26.3.2015. godine)
 • SPISAK ROBA KOJE PODLEŽU ZDRAVSTVENO SANITARNOJ KONTROLI PRI UVOZU (Ažurirano 26.3.2015. godine)
 • UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik i 31/2015 - dr. pravilnik)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 - prečišćen tekst, 11/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 12/2009, 10/2012 i 7/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012, 1/2013, 11/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I PODIZANJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012, 3/2014, 4/2014 i 7/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2012, 4/2013, 3/2014 i 7/2014)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE, PUTEVE I DRUGO ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 469
 • Upravni sud: PRESTANAK RADNOG ODNOSA NERASPOREĐENOG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - Zakon o državnim službenicima: član 131 stav 1 tačka 3) i član 132
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI - Zakon o obligacinim obavezama: član 17

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 87

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 06. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI" ODRŽANIM TOKOM JANUARA MESECA 2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - ANGAŽOVANJE PODIZVOĐAČA IZ INOSTRANSTVA RADI IZVOĐENJA RADOVA NA AUTOPUTU
 • Pitanje i odgovor - DOZVOLJENOST BESKAMATNOG ZAJMA IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA PRIPADAJU RAZLIČITIM DRŽAVAMA
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA HIPOTEKARNOG POVERIOCA U IZVRŠNOM POSTUPKU U SITUACIJI KADA NIJE USVOJEN UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA PRIMANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 25/2015
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DA IMA SVOG ZAMENIKA
 • Pitanje i odgovor - PRENOŠENJE OVLAŠĆENJA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA NA DRUGO LICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015
 • Stručni komentar - OBAVEZE PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA - PIVA KADA POČINJE OBAVLJANJE REGISTROVANOM DELATNOŠĆU
 • Stručni komentar - POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - UZIMANJE DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET DOBARA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV: • Sopstvena potrošnja obveznika, svaki drugi promet dobara bez naknade, davanje poslovnih uzoraka, reklamnog materijala i poklona manje vrednosti •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - LIZING/RENTIRANJE POSLOVNOG PROSTORA : • Izveštaj vodećih svetskih lizing kompanija aktivnih i u RS o kretanjima u industriji lizinga sa stanjem na kraju prvog kvartala 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVLJANJE SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA OD STRANE PREDUZETNIKA
 • Pitanje i odgovor - OVERA ISTUPA U SLUČAJU KADA SE POSLE IZVOZNIH DEKLARACIJA C1 I C3 PODNOSI ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA U SISTEMU NCTS
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE ELEKTRONSKE TRANZITNE DEKLARACIJE NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA IZVOZNOG CARINJENJA PO VIŠE DEKLARACIJA C2 I C3
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA PORESKE STOPE PRI UVOZU ROBE TRGOVAČKOG NAZIVA "FRIT EXTRA 10L" KOJA PREDSTAVLJA JESTIVO RAFINISANO ULJE DOBIJENO OD ULJANE REPICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE KOD POSLODAVCA ČIJI ZAPOSLENI POSLOVE OBAVLJAJU U KANCELARIJAMA
 • Pitanje i odgovor - PRODAJA POLOVNE ROBE I ISPUNJENJE PROPISANIH OBAVEZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI NADZOR U SRBIJI: • Činjenice i nalazi istraživanja •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO VOĐENJE PROPISANIH EVIDENCIJA ZA VELEPRODAJU KOJA IMA DVA MALOPRODAJNA OBJEKTA

VESTI NA DAN 06. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: