Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada


Poreska uprava odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca, po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno.

Saglasno mišljenju Ministarstva finansija, poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kaže se u odgovoru Poreske uprave.

Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da svojim opštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bliže uređuje prava zaposlenog na isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada.

U PKS potvrđeno je da je komora ovaj odgovor Poreske uprave prosledila privrednim subjektima, članicama Privredne komore, kako bi pravilno primenjivali Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.).

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević izjavio je da je Grad Beograd upoznat sa odgovorom Poreske uprave PKS i pozvao je sve kompanije sa sedištem u Beogradu da poštuju Zakon o porezu na dohodak građana i mišljenje Ministarstva finansija i zaposlenima uplaćuju mesečne karte za prevoz ili da troškove za isplatu novca na ruke pravdaju verodostojnim dokumentima, u skladu sa zakonom.

Grad Beograd svakodnevno prima prijave zaposlenih da pojedini poslodavci ne plaćaju zaposlenima mesečne karte za javni prevoz. Od 1. juna prijave podnosimo Poreskoj upravi protiv tih poslodavaca, izjavio je Vasiljević.

 

Izvor: Vebsajt Blic, 01.06.2019.
Naslov: Redakcija