Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 47/2015 i 80/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2011 i 80/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9876/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA PRIVATIZACIJE OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015 i 80/2015)
 • PODACI O IZNOSU PROSEČNE PENZIJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO KVARTALIMA OD 2007. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, SUROGATA KAFE I SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 80/2015)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014, 37/2014 - ispr., 39/2014, 72/2014 i 80/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED AGENCIJOM ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015 i 80/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012, 41/2013, 63/2013, 91/2013, 36/2014 i 80/2015)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: REVIZIJA U SPORU POVODOM ODLUKE POSLODAVCA O RASPOREĐIVANJU RADNIKA NA ODREĐENE POSLOVE - Zakon o parničnom postupku: član 439

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA OPOREZIVI MANJAK DOBARA, UTVRĐEN KOD OBVEZNIKA PDV KOJI SE BAVI DELATNOŠĆU MALOPRODAJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 18

VESTI NA DAN 23. SEPTEMBAR 2015.