Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC KNMS 1 - KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA
 • OBRAZAC KNMS 2 - KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA

PROPISI:

 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016 i 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA NA KOJIMA SU PONIŠTENI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • SMERNICE DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 i 44/2016 - ispr.)
 • UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015 i 44/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik i 44/2016 - dr. pravilnik)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015 i 44/2016)
 • UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010, 86/2011, 35/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 81/2014 - dr. pravilnik, 30/2015 - dr. pravilnik i 44/2016 - dr. pravilnik)
 • UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 - dr. pravilnik, 25/2015 - dr. pravilnik i 44/2016 - dr. pravilnik)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PROPUST NARUČIOCA JAVNE NABAVKE DA UPUTI DOPIS ZA DOPUNU PONUDE - Zakon o javnim nabavkama: član 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA U SLUČAJU ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM NA IME RAZLIKE U ZARADI, NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNE SUDSKE PRESUDE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 9

VESTI NA DAN 05. MAJ 2016.