Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Završni račun za 2015. godinu za privatni i javni sektor

Završni račun za 2015. godinu za privatni i javni sektor

12. februar 2016.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, sredstava RFZO i drugih korisnika javnih sredstava uključenih u sistem KRT za 2015. godinu i aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 02. februara 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Budžetski instruktor“; Marko Jekić, urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"; mr Jovan Čanak, saradnik stručnog časopisa „Budžetski instruktor“; Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnog časopisa

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

 • Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2016. godnu i najnovije izmene Zakona o budžetskom sistemu
 • Izmene poreskih zakona propisa od značaja za poslovanje korisnika budžetskih sredstava u 2016. godini
 • Racionalizacija broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanjau javnom sektoru u 2016. godini
 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Popunjavanje obrazaca i sastavljanje izveštaja
 • Dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2016. godinu
 • Utvrđivanje poreza na dobit korisnika javnih sredstava za 2015. godinu
 • Odgovori na pitanja

Ovde možete pogledati prezentacije za javni sektor:


2. Završni račun za privatni sektor za 2015. - I dan


Kompanija Paragraf organizovala je i održala dvodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2015. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa". Prvi dan savetovanja odnosio se na finansijske izveštaje i poreski bilans privrednih društava za 2015. godinu i održan je u Beogradu, u Centru Sava, 01. februara 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Ivan Stevović, predstavnik KLS Revizije i dr Marina Protić, ovlašćeni eksterni i interni revizor - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“.

Teme kojima je posvećena pažnja prvog dana bile su:

 • Obveznici i obim sastavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu
 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za 2015. godinu
 • Način i rokovi dostavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godine APR-u
 • Odgovori na pitanja

Ovde možete pogledati prezentacije za privatni sektor:


3. Završni račun za privatni sektor za 2015. - II dan


Kompanija Paragraf organizovala je i održala dvodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2015. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa". Drugi dan savetovanja odnosio se na najnovije izmene i dopune poreskih propisa i održan je u Beogradu, u Centru Sava, 02. februara 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Teme kojima je posvećena pažnja drugog dana bile su:

 • Nove poreske olakšice i druge izmene kod oporezivanja dohotka fizičkih lica
 • Porez na dobit po odbitku i po rešenju
 • Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Utvrđivanje poreza na dobit za 2015. godinu - uvodne napomene
 • Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu pravnih lica
 • Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu preduzetnika
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korekcija prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena
 • Obračun kamata po principu "van dohvata ruke"
 • Poreski podsticaji
 • Odgovori na pitanja

Ovde možete pogledati prezentacije za privatni sektor 2. dan:


Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.